Herstart TIM

3 minuten

Na grondig overleg achter de schermen en het uitpluizen van de AVG-wetgeving is besloten dat het online TIM formulier, met enkele aanpassingen, weer gebruikt kan worden. Aan de herstart zat een aantal voorwaarden vast om te kunnen voldoen aan de AVG-eisen.

Wat is er veranderd?

Omdat niet alle meldingen direct betrekking hebben op een patiëntcasus zijn er twee verschillende meldformulieren gemaakt:

  • Procesmelding: hierbij worden GEEN patiëntengegevens gedeeld, ook niet later in het formulier. Mochten patiëntgegevens gedeeld worden, dan gaat het formulier terug naar de melder en neemt TIM de melding niet in behandeling. Als het formulier op de juiste wijze is ingevuld, wordt de melding in behandeling genomen zoals voorheen.
    Voorbeeld: meerdere (mogelijke) incidenten binnen eenzelfde proces waar één melding van wordt gemaakt.
  • Zorgmelding: hierbij moet eerst worden aangegeven of de patiënt toestemming heeft gegeven. Pas na het aanvinken van deze optie komen de volgende vragen in beeld. De melding wordt in behandeling genomen zoals voorheen.
    Bij deze melding is het voor de analyse noodzakelijk dat er patiëntgegevens worden gedeeld.
    Voorbeeld: ontbreken overdracht, medicatiemeldingen.

Voor de zorgmeldingen geldt dat deze alleen kunnen worden gedaan met toestemming van de patiënt. De patiënt moet snappen dat er gegevens gedeeld gaan worden met andere zorgverleners en de TIM coördinatoren. Als niet wordt aangevinkt dat de patiënt akkoord gaat met de melding, kan er geen melding worden gedaan. De zorgverlener die melding maakt, is eindverantwoordelijke voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt. Er wordt hierbij nadrukkelijk uit gegaan van de integriteit van de melder.
Het is dus niet nodig dat de patiënt een schriftelijke verklaring ondertekent die met de melding meegestuurd moet worden, zoals eerder ter sprake is gekomen. De TIM coördinatoren zijn erg blij met bovenstaande oplossingen. Deze zijn goed werkbaar.

Het is even wennen aan deze nieuwe werkwijze. Het geeft echter ook voordelen; de TIM coördinatoren kunnen hierdoor een extra analyse maken van de meldingen en daar nog beter op inspelen. Deze werkwijze wordt na een half jaar geëvalueerd.

Vragen?

Je kunt rechtsreeks contact opnemen met Lisette Berkhof en Barbara Wilms via TIM@dijklander.nl.