Handig overzicht GGZ-info in de regio Zaanstreek Waterland

3 minuten

Vanaf nu vind je regionale informatie over Geestelijke Gezondheidszorg op de GGZ-pagina op onze website. Deze informatie is speciaal voor huisartsenpraktijken.

Huisarts en GGZ- commissielid Robert Walpot: “Ik adviseer mijn collega’s zeker om de pagina te raadplegen voor informatie van GGZ zorg in de regio.

Je weet niet altijd waar je iets kunt opzoeken als je er niet dagelijks mee te maken krijgt. Juist daarom hebben we ervoor gekozen om alle regio informatie te verzamelen op deze pagina. En natuurlijk blijven we de informatie aanvullen.”

“GGZ is een breed begrip. Meer dan 40% van de bevolking krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard, die in eerste lijn en met de POH-GGZ, maar ook in de B-GGZ en S-GGZ wordt begeleid. 

De huisarts heeft een belangrijke rol in inventarisatie, begeleiding en ook doorstroom naar de andere GGZ echelons.”

Hoe heeft de GGZ-commissie zich ontwikkeld?

“Ik ben commissielid geworden om ‘een steentje bij te dragen’,” vertelt Robert. “Natuurlijk ook met de intentie een beetje sturend te kunnen zijn vanuit de eerste lijn.”

Robert lacht en vervolgt: “De commissie is een enthousiaste groep mensen die natuurlijk vinden dat ze in de leukste commissie van de HZW zitten!”

De meest sprekende resultaten zijn volgens Robert:

  • het samenwerkingsproject rondom de inzet van de POH-GGZ Jeugd en Gezin de huisartsenpraktijken in Zaanstad.
  • Leernetwerk POH GGZ met twee bijeenkomsten in 2023
  • GGZ scholingen voor huisartsen en POH GGZ in 2024. De eerste scholing op 11 december over persoonlijkheidsproblematiek was al snel volgeboekt.

Aandachtspunten van de GGZ-commissie

“Dat is de toegankelijkheid en wachtlijsten. Daarnaast de inzet van de horizontale verwijzing. Ook kijken we naar onterechte overbruggingszorg, de zorg voor de stabiele patiënt uit de S-GGZ, en het initiëren en afbouwen psychofarmaca.”

Wat doe je zoal als GGZ-commissielid?

“Als commissielid vertegenwoordig ik (samen met Maaike Rietbergen, voorzitter van de commissie) de speerpunten en de belangen van de huisartsenzorg bij regionale overleggen met ketenpartners. Ook vertegenwoordigen we de huisartsenzorg bij het regionale Crisisdienstoverleg.

Daarnaast zijn we ook lokaal actief, zoals bij het overleg met de PAAZ ZMC, maar ook bij een samenwerkingsproject zoals POH-Jeugd en Gezin.”

Vragen voor de GGZ-commissie?

Floor Groot

Coördinator Wijkgericht werken 06-58833126 f.groot@hzwhuisartsenzorg.nl