Gratis laaggeletterdheid scan met praktische tips

5 minuten

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Noord-Holland is gemiddeld 12,7% van de inwoners laaggeletterd, met een uitschieter van 16% in de Zaanstreek. Laaggeletterden kunnen vaak een beetje lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarnaast heeft zo’n 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het begrijpen van informatie die hen wordt aangeboden door zorgverleners en met het vinden van hun weg in de zorg.

Verschillende huisartspraktijken hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een gratis scan door het Achterstandsfonds.

Tijdens de scan bezoekt het Achterstandsfonds (ASF) de praktijk als laaggeletterde en/of anderstalige patiënt. Zo wordt er o.a. gekeken naar de wachtruimte met voorlichtingsmateriaal, de website, telefoonbandje en het inschrijvingsformulier van de praktijk. Je krijgt gericht tips en adviezen voor jouw praktijk.

Simone Swartsenburg

Ervaringen uit de praktijk

Simone Swartsenburg (Operationeel Manager Huisartsenpost) vertelt waarom de HAP ook mee heeft gedaan aan een scan. “We hadden behoefte aan wat extra tips. We weten dat in ons werkgebied laaggeletterdheid een grote rol speelt. We kunnen niet met alles tegelijk aan de slag, dus hebben we de tips opgedeeld. Zo hebben wij bijvoorbeeld net het telefoonbandje aangepast. Zinnen als: ‘Al onze triagisten zijn in gesprek’ en ‘Dit gesprek wordt opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden’ zijn teruggebracht naar veel simpelere bewoording.

We zeggen nog steeds hetzelfde, maar dan wel op een manier dat iedereen het kan begrijpen. We gaan na de zomer aan de slag met de teksten op de website.”

Judith Kamphuijs praktijkmanager bij Huisartsenpraktijk Wormerveer was ook enthousiast over hun scan. “Wij streven ernaar onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Goede communicatie over zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Door het advies heb ik nu handvatten om de informatievoorziening binnen de praktijk beter af te kunnen stemmen op onze patiënten doelgroepen. We gaan bijvoorbeeld veel meer gebruik maken van pictogrammen. Daarnaast gaan we het telefoonbandje en de website aanpassen. Ten slotte gaan we ook het personeel trainen op gebied van laaggeletterdheid. Het is handig als we dit allemaal goed kunnen signaleren en op de juiste manier kunnen handelen.”

Toolkit laaggeletterdheid

Naast algemene tips ook per thema: COPD, CVRM, DM2, kanker, voeding en leefstijl, Positieve Gezondheid en Ramadan.

Naar de toolkit

Toolkit anderstaligen

Voor elk materiaal is aangegeven in welke talen deze beschikbaar is.

Naar de toolkit

Aanpak van laaggeletterdheid (gezondheid)

Deze gratis e-learning van Stichting Lezen en Schrijven duurt ongeveer 45 minuten en gaat over herkennen en motiveren.

Naar de e-learning

Effectieve communicatie in de zorg

Deze gratis e-learning van Pharos duurt 2 uur en bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn.

Naar de e-learning

Meer doen met laaggeletterdheid en anderstaligen?

ASF Noord-Holland ondersteunt huisartsen in achterstandswijken op het gebied van laaggeletterdheid. Neem voor meer informatie contact op met Ageeth Nolet.

Ageeth Nolet

Praktijk Coördinator 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl