Geriatrisch netwerk HAGRO Zaandam Noord

2 minuten

Op 28 mei 2024 heeft er een succesvol Geriatrisch Netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor de huisartsenpraktijken van de HAGRO ZANO en de netwerkpartners. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Demie Rijs (Verpleegkundige huisartsenpraktijk ’t Kalf) met de HZW ondersteuning van Donna Bakker (Praktijk coördinator Ouderenzorg) en Daniëlle Ofman (Wijkcoördinator Zaandam).

De opkomst was hoog en vele partijen waren vertegenwoordigd, waaronder huisartsen en praktijkmedewerkers van de HAGRO, medewerkers van het Sociaal Wijkteam, Evean, Chrytal Care, DOC-team Parnassia en diëtistenpraktijk Allimentum. Kennismaken stond centraal tijdens deze bijeenkomst.

“Elkaar ontmoeten bevordert de samenwerking!”

We hebben verbeterpunten opgehaald om de samenwerking te versterken en in overeenstemming komt er een vervolgbijeenkomst in september 2024. Dit zullen we doen aan de hand van een thema als bijvoorbeeld samenwerken in VIPLive. De bijeenkomsten zullen naar behoefte tweemaal per jaar gaan plaatsvinden.

Na afloop hebben alle deelnemers de opbrengsten, waaronder de notulen, een netwerklijst met contactgegevens (met toestemming van deelnemers) én een stroomdiagram toegestuurd gekregen per mail.

Kortom een zeer waardevolle bijeenkomst waarin elkaar ontmoeten centraal stond!

Ook interesse in een geriatrisch netwerkbijeenkomst voor jouw praktijk?

Neem contact op met praktijk coördinator ouderenzorg of jouw wijkcoördinator voor meer informatie.

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend, Beemster & Landsmeer 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl