Geldzorgen in de Zaanse spreekkamers

3 minuten

In samenwerking met het Sociaal Wijkteam Zaanstad (SWT) (Gemeente Zaanstad) organiseert HZW een webinar over de SWT diensten en de regelingen in de gemeente Zaanstad op dinsdag 22 november van 19.00-20.30 uur. 

We hebben meerdere signalen opgevangen over het toenemende aantal patiënten die, naast gezondheidsklachten, grote zorgen hebben over hun financiële situatie. We hebben voor de vorm van een webinar gekozen, omdat het interactief is en het de deelnemers gelegenheid biedt om vragen te stellen. Het bespaart reistijd en omdat we het opnemen kan het teruggekeken worden door geïnteresseerden die er niet bij kunnen zijn.

Waarom is de webinar gericht op de praktijken in Zaanstad?

Uit cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat in Zaanstad, relatief gezien, een hoog aantal gezinnen onder de armoedegrens leeft. Overgewicht en gezondheidsklachten komen vaker voor bij mensen die leven in armoede. Het is verontrustend te bedenken hoe zich dat verder zal gaan ontwikkelen. Daarnaast is het zo dat ondersteuning en de doorverwijzing daarnaar per gemeente op een andere wijze is georganiseerd.

Wat is er aan ondersteuning op het gebied van geldzorgen in Zaanstad?

“We willen met de webinar eraan bijdragen dat de huisartsen en zorgverleners in Zaanstad zich kunnen informeren over mogelijkheden voor ondersteuning op dit vlak,” vertelt Annelies Besseling, wijkcoördinator Zaandam. “In Zaanstad zijn 11 Sociaal Wijkteams. Daar is kennis en kunde aanwezig om informatie en advies te verstrekken aan patiënten, ondersteuning te bieden bij geldzorgen en regelingen in te zetten. In de webinar zullen professionals van het Sociaal Wijkteam in een presentatie laten zien wat mogelijkheden zijn, hoe verwezen kan worden en zullen vragen kunnen worden beantwoord.

Ik hoop dat de webinar eraan bij gaat dragen dat het voor de huisartsen makkelijker wordt om patiënten door te verwijzen naar het Sociaal Wijkteam. Als duidelijk is wat partijen van elkaar kunnen verwachten kan dat helpen de samenwerking te verbeteren.”

Webinar terugkijken

Vragen?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl