Even voorstellen – Mariëlle de Porto

4 minuten

In Zaanstreek Waterland is bijna 1 op de 5 inwoners van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit is iets meer dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel 65-plussers blijft toenemen. Verwacht wordt dat het aandeel 65-plussers groeit tot meer dan 1 op de 4 in 2040 in onze regio.

Kortom: ouderenzorg is een belangrijk thema.

Sinds maart 2020 werkt Mariëlle de Porto als kwaliteitsmedewerker ouderen bij ons. Zij ondersteunt huisartsenpraktijken bij het verder ontwikkelen en inrichten van de huisartsenzorg rondom kwetsbare ouderen.

Wat trekt jou in het onderwerp (kwetsbare) ouderen?

“Dit onderwerp vind ik enorm interessant vanwege de verschillende levensverhalen. Je krijgt een inkijkje in hoe iemand zijn of haar leven heeft geleid. Ik ben eigenlijk al mijn hele werkende leven bezig met ouderenzorg.” Mariëlle vervolgt enthousiast: “Eerder was ik geriatrisch verpleegkundige en casemanager dementie. Binnenkort ga ik naast mijn werk voor HZW werken als POH ouderen bij een huisartsenpraktijk. Door goede ouderenzorg kun je enorm van betekenis zijn voor oudere patiënten. Handvatten geven om langer veilig thuis te kunnen blijven wonen.”

Wat voor ondersteuning geef je op het gebied van ouderenzorg?

“Het hangt helemaal af van de behoefte en wensen van de huisartsenpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning bij het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen, het vormen van een geriatrie netwerk of het opzetten van een Multidisciplinair overleg (MDO). We hebben begin dit jaar via een enquête en telefoongesprekken informatie opgehaald bij huisartsenpraktijken over ouderenzorg in Zaanstreek Waterland. Bijna alle praktijken hebben hieraan bijgedragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een goed beeld hebben van wat er in de praktijk speelt en waar er ondersteuning gewenst is.”

“Behalve het zorgprogramma kwetsbare ouderen zijn er nog diverse andere initiatieven in de regio waar ik betrokken bij ben. Zo is er bijvoorbeeld een regionaal netwerk dementie. Hierin zijn diverse VVT instellingen, beleidsmedewerkers van diverse gemeenten, leden van de commissie ouderenzorg bij betrokken. Binnen het netwerk zijn we bezig met een plan van aanpak voor goede dementiezorg in de regio.”

“Tevens zien we dat huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) steeds meer samenwerken in de eerste lijn. Op regionaal niveau maken we eenduidige samenwerkingsafspraken over wanneer en op welke wijze de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) ingezet wordt in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie. Uiteraard gaat HZW hier ook verder mee aan de slag.”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Ik wil altijd graag anderen helpen; informatie en kennis delen. Ik vind het leuk om anderen weg wijs te maken.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots op de stappen in de ouderenzorg die we reeds gezamenlijk hebben genomen de afgelopen tijd. Ruim 70% van de huisartsen in de regio Zaanstreek Waterland werken volgens het zorgprogramma integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De meeste praktijken hebben hun kwetsbare ouderen goed in beeld, doen een Multidisciplinair overleg (gestructureerd of op indicatie) met andere betrokken zorgverleners, hebben een praktijkondersteuner ouderen in dienst of een praktijkondersteuner somatiek met uren voor ouderenzorg. Daarnaast leggen we ook steeds meer de verbinding tussen het medische en sociale domein. Ontwikkelingen waar we terecht trots op mogen zijn!”

Vragen? Opmerkingen?

Mariëlle de Porto

Praktijk Consulent 06-82052234 m.deporto@hzwhuisartsenzorg.nl