Even voorstellen – Mariëlle de Porto

4 minuten

In Zaanstreek Waterland is bijna 1 op de 5 inwoners van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit is iets meer dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel 65-plussers blijft toenemen. Verwacht wordt dat het aandeel 65-plussers groeit tot meer dan 1 op de 4 in 2040 in onze regio.

Kortom: ouderenzorg is een belangrijk thema in de regio, waarbij we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de zorg voor kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren.

Sinds maart 2020 werkt Mariëlle de Porto als praktijkconsulent ouderen bij HZW. Samen met het team ouderenzorg ondersteunt zij huisartsenpraktijken bij het verder ontwikkelen en inrichten van de huisartsenzorg rondom kwetsbare ouderen.

Wat is jouw achtergrond?

Mariëlle vertelt: “Ik ben mijn hele werkende leven bezig met ouderenzorg. Eerder was ik geriatrisch verpleegkundige en casemanager dementie. Sinds vorig jaar september werk ik naast mijn werk als praktijkconsulent zelf ook als POH ouderen bij een huisartsenpraktijk.”

Wat voor ondersteuning geef je op het gebied van ouderenzorg?

“Als praktijkconsulent ondersteun ik samen met mijn collega Donna Bakker de huisartsenpraktijken bij goede organisatie en implementatie van het ouderenzorgprogramma. Dat betekent dat de samenwerking tussen de huisarts, POH, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, sociaal domein steeds belangrijker wordt. Door de praktijken jaarlijks te bezoeken hoor ik terug welke wensen en behoeften een praktijk heeft. Je kunt bijvoorbeeld denken aan begeleiding en advies bij het implementeren van het zorgprogramma, het vormen van een geriatrisch netwerk of het opzetten van een Multidisciplinair overleg (MDO).”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Ik deel graag mijn ervaringen over het ouderenzorgprogramma en vind het leuk om de praktijken te ondersteunen bij het verder implementeren van de ouderenzorg binnen hun praktijk.

Behalve het zorgprogramma kwetsbare ouderen zijn er nog diverse andere initiatieven in de regio waar ons ouderenzorgteam bij betrokken is. Bijvoorbeeld het regionaal netwerk dementie, waar een mooi plan is ontwikkeld voor goede dementie zorg in de regio.

Tevens zien we dat huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) steeds meer samenwerken in de eerste lijn. Op regionaal niveau maken we eenduidige samenwerkingsafspraken over wanneer en op welke wijze de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) ingezet wordt in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie. Uiteraard gaat HZW hier ook verder mee aan de slag samen met de ketenpartners van Evean en Zorgcirkel.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots op de stappen in de ouderenzorg die we reeds gezamenlijk hebben genomen de afgelopen tijd. Ruim 70% van de huisartsen in de regio Zaanstreek Waterland werken volgens het zorgprogramma integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De meeste praktijken hebben hun kwetsbare ouderen goed in beeld, doen een Multidisciplinair overleg (gestructureerd of op indicatie) met andere betrokken zorgverleners, hebben een praktijkondersteuner ouderen in dienst of een praktijkondersteuner somatiek met uren voor ouderenzorg. Daarnaast leggen we ook steeds meer de verbinding tussen het medische en sociale domein. Ontwikkelingen waar we terecht trots op mogen zijn!”

Hoe kunnen praktijken je bereiken?

“Dit jaar heb ik samen met mijn collega Donna Bakker een heel aantal praktijken bezocht om kennis te maken en vragen te beantwoorden. Het komend jaar zal dit een vervolg krijgen.

Voor het maken van een afspraak met de praktijkconsulent of vragen/opmerkingen over het ouderenzorgprogramma kan contact worden opgenomen met ons.”

Mariëlle de Porto

Praktijk Consulent 06-82052234 m.deporto@hzwhuisartsenzorg.nl

Donna Bakker

Praktijk Consulent 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl