“Draag zelf bij aan de continuïteit van het vakgebied”

7 minuten

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) zette in 2019 de Stimuleringsregeling stageplaatsen van SSFH in. Marianne Salentijn ondersteunde de huisartsenpraktijken daar projectmatig bij. Dit deed zij vanuit haar rol als HR-Adviseur bij HZW.
Marianne deelt haar inzichten.

“Als je de stappen niet te groot maakt, kom je altijd verder.”

Marianne Salentijn

Dit artikel is geschreven door Hennie van de Kar-Vervooren voor de SSFH Special: Stages in de regio.

Inventarisatie behoeften huisartsenpraktijken

Tot HZW behoren 95 huisartsenpraktijken waar zo’n 130 huisartsen werkzaam zijn. HZW en ondersteunt de praktijken op diverse vlakken, zoals bij de stageplaatsen voor doktersassistenten.

Marianne Salentijn: “Direct na mijn start als HR-Adviseur in 2018 bezocht ik een groot deel van onze huisartsenpraktijken om te horen wat er speelde en waar de behoefte lag. De openstaande vacatures voor doktersassistenten kwamen in deze gesprekken als een belangrijk issue naar voren.”

Bijdragen aan de continuïteit van het vakgebied

“Als het gaat om de vacatures voor doktersassistenten heb ik de praktijken aangesproken op hun verantwoordelijkheid om zelf bij te dragen aan de continuïteit van het vakgebied. Het bieden van stageplaatsen voor doktersassistenten in opleiding is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Mijn rol was om de praktijken op dat vlak projectmatig te ondersteunen en te faciliteren.

Projectplan met heldere doelen

Marianne kreeg vrij snel na haar start bij HZW de Stimuleringsregeling stageplaatsen van SSFH in beeld. De vervolgstap was het indienen van de subsidieaanvraag.

“Dat was redelijk eenvoudig. Belangrijk is dat je een goed projectplan schrijft met heldere doelen. Dat hoeft overigens geen boekwerk te zijn; ons plan bestond uit drie á vier A4’tjes. En heb je bij het maken daarvan meer hulp nodig dan helpt SSFH je verder. Zo mocht ik een projectplan van een andere regio inzien. Ook maakte ik gebruik van een handige toolkit op hun website. Het doel van ons projectplan was om te komen tot continuïteit in stageplaatsen voor doktersassistenten. In het eerste jaar wilden we daartoe vijftien extra stageplaatsen creëren. Uiteindelijk is het gelukt om twaalf extra stageplaatsen te realiseren.”

Inzet van stimuleringsgelden

Een van de dingen waar HZW de stimuleringsgelden van SSFH voor inzette, was het aantrekken van een coach voor de begeleiding van intervisiegroepen van stagebegeleiders.

“Via de intervisiegroepen ontstond waardevol contact tussen de doktersassistenten van de verschillende praktijken. Onder andere tussen de doktersassistenten met ervaring in het begeleiden van stagiaires en de minder ervaren doktersassistenten.

Het budget vanuit het SSFH was daarbij een extra stimulans en een steuntje in de rug. De overige 50% van de projectkosten is, zoals de regeling voorschrijft, door onszelf bekostigd.”

Beweging bij ROC’s

Daarnaast formeerde Marianne een projectgroep bestaande uit doktersassistenten en andere medewerkers van HZW. In de projectgroep zaten ook de stagecoördinatoren van de twee grootse regionale opleidingsinstellingen voor doktersassistenten, namelijk het Regio College in Zaandam en het Horizon College in Alkmaar.

“Ik ben overtuigd van de kracht van netwerken. Dat is mijn belangrijkste tip aan andere praktijken: bouw een netwerk. Onder andere door dit netwerk, is er namelijk meer beweging ontstaan, zowel bij de ROC’s als bij de huisartsenpraktijken.

Zo is bij één van de ROC’s naar aanleiding van het contact in de projectgroep het stagemodel aangepast.
De eerstejaarsstages zijn daar nu in de vorm van een meeloopstage bij ouderejaars. Zo heb je in totaliteit
minder stageplaatsen bij de huisartsenpraktijken nodig. Door corona zijn de contacten met de ROC’s
overigens wel wat weggezakt, maar die gaan we dit studiejaar aanhalen.”

Groter draagvlak bij huisartsenpraktijken

Marianne constateert dat bij de huisartsenpraktijken meer bewustzijn is ontstaan over de noodzaak van
stageplaatsen voor doktersassistenten.

“Het draagvlak voor het aanbieden van een stageplaats is gegroeid. Sommige huisartsenpraktijken hadden eerste koudwatervrees. Maar in de meest ideale situatie is een stage voor beiden kanten profijtelijk.

Zo kan een praktijk een stagiaire ook inzetten om met een frisse blik naar de praktijk te kijken. Daar kunnen verrassende verbeterpunten uit voortkomen. En dan raakt zo’n huisartsenpraktijk hartstikke enthousiast over de toegevoegde waarde van een stagiaire.”

Vakgebied doktersassistent promoten

Inmiddels is bij HZW de aandacht voor stageplaatsen onderdeel van het intercollegiaal overleg tussen
de praktijkmanagers van de huisartsenpraktijken.

“Als vervolg op de intervisiegroepen is er nu een netwerk van praktijkmanagers. In elk overleg van
dit netwerk staan de stageplaatsen voor doktersassistenten ook weer op de agenda. Met elkaar
moeten we het vakgebied blijven promomoten.

Hoe moeilijk dat ook is, omdat zeker de helft van het aantal studenten voor doktersassistent deze opleiding gebruikt als opstapje naar een ander beroep in de zorg of een vervolgopleiding. Door het bieden van stageplaatsen dragen de huisartsenpraktijken zelf hun steentje bij aan de continuïteit van het vakgebied.

Als je de stappen niet te groot maakt, kom je altijd verder.”

Tips voor het stimuleren van stageplaatsen

  • Bouw aan een netwerk, bijvoorbeeld in de
    vorm van een projectgroep met leden van de
    huisartsenpraktijken en de stagecoördinatoren vanuit de roc’s
  • Zet een coach in voor begeleiding intervisiegroepen van stagebegeleiders
  • Maak het project en de doelen niet te groot
  • Zet het onderwerp stageplaatsen doktersassistenten standaard op de agenda in welk overleg van de huisartsenpraktijk dan ook

Meer weten?

SSFH Special – Stages in de regio

PDF bestand