Direct Inzetbare Rode Kruis (DiRK) van start!

3 minuten

Op 1 maart 2023 start de pilot DiRK van het Rode Kruis in onze regio. DiRK staat voor Direct Inzetbare Rode Kruis en is inzetbaar bij Assistentie Valincident (24/7 zonder medische noodzaak).

Pilot

Van 1 maart – 1 juli stelt het Rode Kruis 3 auto’s beschikbaar voor niet medisch geïndiceerde tilassistentie. Iedere auto wordt bemenst met twee vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid. De pilot vindt plaats in de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord (incl. Texel), Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Het Rode Kruis betaalt dit uit eigen middelen.

Aanvragen hulp bij gevallen personen

Gedurende de pilot kun je bij aanvragen tot assistentie bij gevallen personen (zonder medische noodzaak) contact opnemen met de meldkamer van het Rode Kruis op nummer: 085-0045716.

De volgende zaken worden gevraagd:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer hulpvrager
 • Woning toegankelijk voor hulpverleners?
 • Huisdieren waar rekening mee gehouden moet worden?
 • Gewicht van de gevallen persoon (zwaarlijvig?)
 • Bijzonderheden
 • Intercollegiaal nummer voor terugkoppeling / sitrap

Assistentie Valincident

De meldkamer van het Rode Kruis stuurt een team van 2 hulpverleners naar de gevallen persoon.
Bij aankomst voert het team van het Rode kruis de volgende handelingen uit:

 • ABCD check
 • Toestandsbeeld (huis, omgeving)
 • Zo nodig een bloeddruk en/of saturatie meten. Bij twijfel is er overleg met de huisarts.
 • Laten een ingevuld slachtoffer registratie formulier achter bij de persoon die zij geholpen hebben.

Als er bij de gevallene enige vorm van medische ondersteuning nodig is, dient (alsnog) een ambulance of arts ingeschakeld te worden.

De aanvragende huisarts/huisartsenpost krijgt na afloop van de inzet een Sitrap/terugkoppeling van de Meldkamer Rode Kruis voor in het patiëntendossier.

Meer informatie

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met het Rode Kruis via directinzetbaar@rodekruis.nl.