Declareren van de ouderenzorg, even het geheugen opfrissen!

3 minuten

Vergoeding voor 28% van de 75-plussers

De huisartsenpraktijk krijgt een vergoeding voor 28% van de 75-plussers. Deze vergoeding is bedoeld voor:

 • de organisatie van het netwerk
 • de indirect patiëntgebonden tijd die voortkomt uit de samenwerking en uitvoering van het zorgprogramma, zoals overleg en uitwerking van interventies.

Deze prestatie wordt via de HZW gecontracteerd.

POH-S rekentool

De POH declareert géén consulten voor de ouderenzorg, dus ook niet voor vervolgconsulten over bijvoorbeeld valpreventie. Vergoeding voor de consulten van de POH gaat op basis van het aantal ouderen in de praktijk via de POH-S rekentool. M&I Verrichtingen, zoals MMSE en doppleronderzoek, mogen wél gedeclareerd worden door de POH.

Consulten huisarts en doktersassistent

De huisarts en doktersassistenten declareren alle consulten en M&I verrichtingen voor de ouderenzorg, zoals bijvoorbeeld een gesprek en adviezen over vallen, incontinentie en polyfarmacie.

Maakt de praktijk gebruik van de nieuwe POH-S financiering*? Dan mag de POH alles wat buiten de ketenzorg gedaan wordt declareren. Dat betekent voor ouderenzorg dat je voor medische inhoudelijke contacten een consult/visite mag declareren.

Let op: Dit is gebaseerd op het inkoopbeleid 2022-2023. Voor 2024 gelden straks nieuwe voorwaarden.

Een voorbeeld

POH Marieke bezoekt mevrouw Pieters van 78 jaar. Mevrouw Pieters is alleen, thuiswonend en heeft een klein sociaal netwerk. Marieke geeft advies over valpreventie en neemt een MMSE bij mevrouw af. Uit de MMSE blijkt dat mevrouw Pieters minder zelfstandig is dan gedacht en en Marieke organiseert na afstemming met de huisarts een MDO. De huisarts belt met mevrouw Pieters om haar op de hoogte te stellen van het MDO.

DeclarabelNiet declarabel
 • De MMSE is wel declarabel omdat dit een M&I verrichting is.

 • De huisarts (of assistente) mag het telefoontje dat voortvloeit uit het MDO wel declareren.

 • POH Marieke mag het consult niet declareren.

 • Valpreventie advies valt binnen het consult.

 • Het organiseren van een MDO is een onderdeel van het zorgprogramma. En mag niet worden gedeclareerd

 • Vragen?

  Immie Boomgaardt

  Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl