De toekomst van de benchmark

3 minuten

Het aantal patiënten met multimorbiditeit neemt sterk toe. Steeds meer patiënten lijden aan één of meer chronische ziektes en dat brengt met zich mee dat we ook anders moeten kijken hoe we de zorg voor deze patiënten inrichten.

In deze transitie van ketenzorg naar persoonsgerichte chronische zorg komt het persoonsgericht werken sterk naar voren. Naast het inzetten van Positieve Gezondheid zijn we ook aan het nadenken hoe we de huidige ketenzorg meer persoonsgericht kunnen maken.

Geen financiële consequenties voor de huidige benchmark

Om persoonsgerichter naar een patiënt te kunnen kijken heeft Zilveren Kruis de benchmark ‘losgelaten’. Dit betekent dat we niet meer iedere patiënt in een bepaalde periode hoeven te zien, omdat het volgens het protocol zo hoort (het zgn. “vinkjes zetten”). Het doel hiervan is dat we per patiënt kijken wie we vaker willen zien dan voorgeschreven, en wie we wat minder vaak kunnen zien (of bijvoorbeeld via beeldbellen).

Deze verandering zorgt ervoor dat wij nog zoekende zijn naar een andere manier om met de benchmark om te gaan. Enerzijds is het fijn dat er geen financiële consequenties meer aan hangen wanneer de indicatoren niet gehaald worden, anderzijds is de benchmark een mooie tool om overzicht te houden op je chronische patiëntenpopulatie.

Overgangsfase: benchmark als handige tool

Zolang er nog geen nieuwe handvatten zijn voor het monitoren van chronische patiënten is ons advies de patiënten op enigszins dezelfde wijze te blijven registreren als voorheen. Wij denken dat de benchmark een fijn houvast geeft om de chronische zorg patiënt goed te kunnen volgen, ondanks dat het geen vereiste meer is voor Zilveren Kruis, en er ook door HZW geen financiële voorwaarden meer aan worden gesteld.

Voorlopig blijven jullie – zoals gewoonlijk – per mail de benchmarkcijfers van het vorige kwartaal van ons ontvangen.

Praat en denk mee

Het loslaten van de benchmark en de nieuwe vorm van financiering hebben veel invloed op het werk van de POH-S. Graag willen we met jullie in gesprek om te kijken hoe wij jullie hierin kunnen ondersteunen. Heb je zelf ideeën over de toekomst van de chronische zorg, heb je specifieke zorgen die je wilt bespreken of vind je het fijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan? Neem contact op met Nienke Janssen, projectcoördinator zorg.

Tip: declaratiekaart

Heb je de nieuwe declaratiekaart al gezien? Hierop staat aangegeven wat je wel en niet mag declareren bij ketenzorgpatiënten.

Declaratiekaart januari 2022

PDF bestand

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl