“De POH Jeugd en Gezin ontzorgt me echt”

6 minuten

Ingrid Dudink (POH J&G) en Maaike Rietbergen (huisarts)

Maaike Rietbergen, een van de drie praktijkhouders bij Gezondheidscentrum Saendelft, is vol lof over ‘haar’ POH Jeugd en Gezin Ingrid Dudink.

Ingrid is een ervaren ambulant hulpverlener van het Jeugdteam in Assendelft. Sinds de zomer van 2023 is Ingrid een dag in de week werkzaam bij de huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner jeugd en gezin.

“Als ik ze niet naar de POH J&G zou verwijzen zou ik hen nog vele malen op m’n spreekuur zien.”

Snel oppakken, in plaats van wachten

Maaike: “Ik merk dat we vanuit onze grote praktijk (15.000 patiënten) veel patiënten doorverwijzen naar Ingrid. Ingrid pakt dat snel op. Er is bijna geen wachttijd, en in 9 van de 10 gevallen kan Ingrid het zelf oplossen. Als dat niet kan in haar beschikbare tijd kijken we alsnog naar een verwijzing naar het Jeugdteam of specialistische jeugdhulp. Maar ik heb in geen tijden zo weinig doorverwijzingen hoeven doen.”

Ingrid ziet dat de patiënten het ook fijn vinden om snel geholpen te worden. “Ik neem dezelfde week nog contact met hen op, en zie ze dan vaak al een of twee weken later. Ze hebben dus geen last van lange intakeprocedures of wachttijden.”

Maaike: “Daarmee is al vaak de angel uit het probleem. Als ik ze niet naar Ingrid zou verwijzen zou ik hen nog vele malen op m’n spreekuur zien, met klachten over de wachttijd voor de zorg.”

Een scala aan gezinsproblemen

Ingrid krijgt de aanmeldingen van de huisartsen per mail binnen en kan dan snel aan de slag. Ze ziet kinderen, jongeren en ouders met allerhande problemen: spijbelen, somberheid, angstproblemen, kinderen die gepest worden, krassen en automutilatie, allerlei gedragsproblemen, en kinderen wiens ouders in een scheiding zitten en loyaliteitsproblemen ervaren.

Soms spreekt ze alleen met de ouders, soms ook met de kinderen of jongeren, soms met alle betrokkenen.

Ingrid: “Er zijn vooral veel jongeren van 13,14 jaar, maar de range loopt van 6 tot en met 17 jaar. Ouders zijn vaak erg ongerust en voelen zich onmachtig bij gedragsproblemen. Voor hen is het belangrijk te weten wat ‘normaal’ is in de omstandigheden en hoe ze ermee om kunnen gaan. We problematiseren niet. We kijken vanuit het Jeugdteam altijd breed naar de situatie van het gezin.”

De POH J & G voert meestal zo’n 4 á 6 gesprekken, soms wat meer soms wat minder.’ Het komt voor dat Ingrid samen optrekt met de POH GGZ of het Centrum Jong van de GGD, vooral als er voor de ouders meer ondersteuning nodig is.

Wennen in een grote praktijk

“Het is even wennen geweest om in een grote praktijk de weg te leren en iedereen te kennen,” vertelt Ingrid.

Waar mogelijk sluit ze ook aan bij een lunch of koffiemoment, om ook informeel contact te hebben met de artsen, assistenten etc.

“Dat is wel belangrijk, want we moeten elkaar echt als collega’s gaan ervaren op wie een beroep gedaan kan worden, ” aldus Ingrid.

Backup uit het Jeugdteam

Ingrid Dudink maakt gebruik van de back-up die het jeugdteam biedt. Ze kan sparren met collega’s en situaties inbrengen in de casuïstiekbespreking. Ingrid: “Dat is belangrijk om een bredere blik te krijgen en te voorkomen dat ik vanuit een tunnelvisie werk.”

Uitgeleend vanuit het Jeugdteam Zaanstad

Het Zaanse Jeugdteam leent ervaren jeugdhulpverleners uit als POH J&G. Ze werken bij voorkeur op locatie van de huisartsenpraktijk, want dat vergemakkelijkt het contact met patiënt en de huisarts.

Het kost de huisarts niets, de medewerkers zijn in dienst van het Jeugdteam, en het gebruik van de spreekkamer wordt vergoed.

Momenteel hebben 11 huisartsenpraktijken een POH J&G, voor 4 uur per week. Een twaalfde praktijk start binnenkort.

Maaike is tevreden over de vergoeding die ze van de gemeente krijgt voor het gebruik van de spreekkamer. “Het was ook fijn dat het Jeugdteam meteen in staat was om uit te breiden van vier naar acht uur per week, toen bleek dat de aanmeldingenstroom groot was.”

Interesse in werken met een POH J&G?

Heb je interesse in het werken met een POH jeugd en gezin? Neem dan contact op met de projectleider van het Jeugdteam, Theo Schut: theoschut@xs4all.nl of 06-24894706.

Vragen over wijkgericht werken in Zaanstad?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl