“Dat mag niet van de AVG! Of wel?”

6 minuten

Professionals in het zorg en sociaal domein worstelen vaak met gegevensverwerking en privacy rond een patiënt of gezin met meervoudige problemen. De AVG wordt gezien als belemmering voor afstemming en gegevensuitwisseling op casusniveau bij samenwerking in het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein. “Dat is ten onrechte” zeggen mr. Rob Donders (jurist en externe Functionaris Gegevensbescherming HZW) en mr. Jolanda van Boven (jurist).  

“De AVG heeft een grote schoonheid en logica.”

mr. Jolanda van Boven (jurist)

Jolanda: “Onvoldoende kennis bij en te strenge uitleg over de AVG leidt vaker tot ‘handelingsverlegenheid’ van professionals, terwijl juist bij een kwetsbare patiënt of bij opgestapelde problematiek bij een patiënt goede (integrale) samenwerking en afstemming tussen professionals nodig is.

Gelukkig werken professionals uit de zorg en sociaal domein steeds meer met elkaar samen. Tegelijkertijd roept dat veel vragen op ten aanzien van de AVG, geheimhoudings- en informatieplicht.

Wanneer mag je informatie delen? Welke informatie deel je? Hoe bespreek je dat met je patiënt? En wat leg je vast in je dossier?

Alle antwoorden op deze vragen (en meer) komt aan bod in de scholing voor huisartsen: “AVG én samenwerking in de zorg en met het sociaal domein, wat kan wél?”

“De AVG heeft een grote schoonheid en logica. Daarover wil ik professionals in de praktijk graag vertellen en ook om hen te laten zien wat er wél mogelijk is, in plaats van wat er allemaal niet mogelijk zou zijn.”

Wat is het verschil met de lezing van de DUO dagen?

Jolanda: “Tijdens de DUO-dagen waren ook medisch specialisten aanwezig én de duur van de scholing was korter. De tweede lijn werkt minder intensief samen met het sociaal domein. Samenwerking huisartsen en het sociaal domein krijgt ook nadrukkelijk de aandacht tijdens de scholing in 2024.”

Hoe praktisch is de scholing?

“We geven handvaten om tot een onderbouwde en goede besluitvorming te komen en hoe dit te documenteren.”

AVG termen op een rijtje

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of te herleiden bepaald persoon.

Verwerking: een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen. 

WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Regelt de rechten en plichten van de patiënt.

AVG: Privacywet waarin vermeld staat hoe persoonsgegevens verwerkt moeten worden en hoe hiermee om te gaan.

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en hoe gehandeld moet worden bij een klacht over de zorg.  

Interesse in meer?

Luister de podcast

Goede ondersteuning van mensen die het nodig hebben, vraagt samenwerking. In de brede eerste lijn, inclusief sociaal domein, wordt de AVG vaak als belemmering gezien. Juriste Jolanda van Boven: “De AVG is een pracht van een wet”, deelt die inschatting niet. In deze podcast legt ze uit wat de AVG van partijen in de eerste lijn vraagt en waarom de AVG juist bijdraagt aan de vaak zo gewenste onderlinge afstemming.

Duur: 25 minuten.

Lees het artikel in Medisch Contact

Privacywet onnodig streng uitgelegd

Zorgverleners hebben alle ruimte om patiëntgegevens te delen

Lees verder