Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland (CPONH)

3 minuten

Op 4 maart 2024 is de Zaanstreek aangesloten bij het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland (CPONH). Binnen het CPONH maken alle zorgpartijen zich sterk om in het hele adherentiegebied voor kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daarmee wordt de gezamenlijke capaciteit beter benut. Tevens wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig lang moeten wachten op de juiste zorg in een acute situatie of na een ziekenhuisopname.

Het Coördinatiepunt Ouderenzorg ondersteunt verwijzers bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen.

Huisartsen in Zaanstreek Waterland kunnen voortaan terecht bij een geïntegreerde centraal punt als een oudere patiënt niet meer (tijdelijk) zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Je kunt het coördinatiepunt bellen voor verwijzing naar:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Consult specialist ouderengeneeskunde
  • Wlz crisis
  • Hulpmiddelen

In Waterland kan de huisarts alleen acute thuiszorg aanvragen vanuit de HAP. In Zaanstreek is het momenteel (nog) niet mogelijk om acute thuiszorg aan te vragen bij het CPONH.

Cijfers

Sinds de Zaanstreek bij het CPONH is aangesloten zijn er 112 aanmeldingen vanuit de Zaanstreek geweest door verschillende verwijzers. Van de 112 aanmeldingen waren er 25 aanmeldingen afkomstig van huisartsen. Voor het grootste gedeelte van de aangemelde oudere patiënten wordt er een ELV hoog bed geregeld. Bij ongeveer 30% heeft de aanmelding bij het CPONH niet geresulteerd in een vorm van zorginzet.

Contactgegevens

Het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland is bereikbaar op 085 029 71 21 en info@cpouderenzorgnh.nl.

Ook in Zorgdomein is het Coördinatiepunt te vinden voor het maken van een verwijzing.

Bij verwijzingen in (sub)acute situaties is naast de verwijzing in Zorgdomein ook altijd telefonisch contact tussen de verwijzer en het coördinatiepunt noodzakelijk.

Vragen over ouderenzorg?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl