Casuïstiek besprekingen Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland

3 minuten

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland houdt driemaal per jaar een casuïstiek bespreking over een actueel thema. In juni gaat het over: Stoppen met eten en drinken in de palliatieve fase.

“Het mooie van het Netwerk is dat hier alle partijen samen komen; huisarts, POH, hospice, VVT, ziekenhuis etc. Na aanleiding van een casus gaan we in gesprek met elkaar.”

Door elkaar beter te begrijpen kun je beter samen werken!

“We bespreken welke dilemma’s er waren. Kon er iets anders? Doordat je direct met elkaar aan tafel de casus evalueert leer je elkaar beter kennen. Je kunt jouw zorg alleen goed afstemmen als je weet wat de ander doet én welke bevoegdheden er zijn. Het is interessant om met andere disciplines informatie uit te wisselen over palliatieve zorg.”

“Iedereen die met palliatieve zorg te maken heeft kan zich aanmelden voor deze bijeenkomsten.”

Agenda Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland

De eerst volgende casuïstiek bespreking is dinsdag 25 juni (accreditatie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

Voor meer informatie en vragen/opmerkingen over aanmeldingen verwijzen we je naar het Netwerk.

Palliatieve consultatie

Is er een palliatief probleem? Heb je behoefte om te sparren over een patiënt? Neem dan contact op met de kaderartsen Palliatieve Zorg. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.

Contactgegevens kaderartsen

Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl

Algemene vragen over Palliatieve Zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl