Casemanagers 1e lijn over de samenwerking met de huisartsenpraktijk

5 minuten

Anja Hoekstra (links) en Anja Niggebrugge (rechts) werken al jaren als casemanager in de eerste lijn.

Anja H. werkt bij Evean en Anja N. werkt bij De Zorgcirkel. Zij zagen het vak, teams en de samenwerking groeien. Een groei die hard nodig was, omdat het aantal mensen met dementie in de regio flink toeneemt.

“We hebben te maken met een toenemend aantal mensen met dementie en daarnaast wonen mensen met dementie langer thuis, waardoor de complexiteit toeneemt.”

Zowel bij Evean als bij De Zorgcirkel kan een cliënt met een diagnose dementie (of MCI) voor begeleiding worden aangemeld. Als een cliënt is aangemeld gaat een casemanager op intake. Vanaf dan houden zij een vinger aan de pols: wat gaat goed? Wat gaat minder goed en hoe kunnen we er voor zorgen dat het wèl weer beter gaat. Psycho educatie is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Er is aandacht voor de belasting van de mantelzorg. Tijdens de huisbezoeken wordt ook een blik vooruit geworpen: wat kan men verwachten, en wat kan men alvast regelen.

De casemanager regelt begeleiding en benodigde zorg. Uitgangspunt hierin is de behoefte van de mens met dementie, samen gaan we op zoek naar de best passende ondersteuning.

Daarnaast overlegt de casemanager met de cliënt en diens familie over het aanvragen van een indicatie binnen de Wet langdurige zorg. De casemanager blijft de cliënt begeleiden totdat hij of zij verhuist naar een beschermde woonomgeving.

“Geen huisbezoek is hetzelfde, wij houden van de enorme diversiteit.

Huisbezoeken

“De huisbezoeken zijn het leukste deel van het werk. De ene keer word je hartelijk ontvangen, in een andere situatie moet je eerst het vertrouwen opbouwen. Het is heel fijn om te ervaren dat als je tips geeft hoe om te gaan met dementie, je bij een volgend huisbezoek echt verbetering merkt. Het komt regelmatig voor dat mensen ook terugkoppelen dat ze vaak aan de tips denken en echt proberen dit in praktijk toe te passen. Geen huisbezoek is hetzelfde, wat zorgt voor enorme diversiteit.”

Samenwerking

Hoewel de Anja’s werken vanuit 2 verschillende organisaties voelen zij zich collega’s en is er onderling overleg. Daarnaast organiseren zijn binnen heel Zaanstreek Waterland in samenwerking met Clup Welzijn, de SMD en Welzijn Wonenplus een cursus voor naasten van mensen met dementie. Een samenwerking om trots op te zijn!! 

Elke casemanager heeft regelmatig overleg met de huisartspraktijk. In de ene praktijk loopt dit overleg via de POH, in de andere praktijk schuift de huisarts zelf aan bij het overleg. Dat zijn waardevolle momenten, waarin cliënt situaties worden doorgesproken, maar waar ook ruimte is voor verder overleg.

De casemanagers zetten zich in voor mensen met dementie in onze regio en kunnen indien nodig in Purmerend een cliënt doorverwijzen naar het FACT VVT Team van De Zorgcirkel: als een crisissituatie dreigt kan FACT VVT door intensieve zorg en begeleiding te bieden een opname voorkomen of uitstellen.

Beide Anja’s zetten zich in voor het kernteam van het Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland. Hier wordt met alle partijen de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in onze regio afgestemd en waar nodig verbeterd.

Screening

De Zorgcirkel biedt ook cognitieve screening, waarbij de casemanagers direct betrokken zijn bij de diagnostiek.  Er is een mooi stroomdiagram gemaakt voor verwijzingen bij een (vermoeden van) cognitieve stoornis/ dementie.

Handig

PDF bestand

PDF bestand

Vragen over ouderenzorg in de regio?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl