Boost je kennis over Persoonlijkheidsproblematiek

5 minuten

Op 11 december a.s. organiseert de GGZ commissie van HZW in samenwerking met Parnassia Groep de scholing Persoonlijkheidsproblematiek voor huisartsen en POH-GGZ.  

Dit scholingsonderwerp stond op nr. 1 van de top 3 scholingsbehoefte van huisartsen die de commissie heeft opgehaald met een GGZ enquête. Hanneke Verlinden (huisarts en GGZ commissielid) heeft samen met Moniek Eilers en Maartje Brink de scholing samengesteld. Een korte introductie van de docenten en de scholing lees je hier:

Moniek Eilers is sociaal psychiatrisch verpleegkundig van huis uit en werkt nu als docent en programma manager Bedrijfsscholing binnen Parnassia Groep. Maartje Brink is sinds april dit jaar werkzaam als verpleegkundige specialist GGZ/regiebehandelaar bij het FACT Waterland. Daarnaast is zij werkzaam als opleider voor de verpleegkundigen in opleiding tot specialist.

Hoe maakt je vanuit je werkervaring de vertaling naar een GGZ gerelateerde scholing?

Moniek: “Ik werk al 40 jaar in de psychiatrische zorg. Eerst als verpleegkundige en later als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Tot juni dit jaar heb gewerkt als SPV bij Meldpunt Bezorgd Delft. Daar werkte ik met zorgmijders met multiproblematiek op het gebied van psychiatrie, financiën, huisvesting en verslaving.
Gedrag en de stoornissen daarop zijn mij niet vreemd en die zet ik in bij de scholingen. Ik “speel” ook psychiatrisch gedrag en dat is vaak heel herkenbaar voor de cursisten. Daarnaast kan ik veel voorbeelden geven van casussen. En deelnemers kunnen ook casussen inbrengen. Hoe interactiever hoe beter!”

Wat maakt het herkennen van persoonlijkheidsproblematiek lastig?

Moniek: “Ik denk niet in termen van persoonlijkheidsproblematiek, maar kijk naar welk gedrag mensen laten zien. Ik denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En ik sta open voor gedrag van de ander, ook al is dat soms moeilijk. Dan kom je in contact met de ander.
Kennis en ervaring vormt de mens en dat verwerk je automatisch in je houding, werkwijze en advisering.”

Wat kan de deelnemer verwachten van de scholing?

Moniek: “Een interactieve avond, waarbij de deelnemers uitgedaagd worden te kijken naar eigen functioneren, met als onderlegger de theorie en de al opgedane kennis en kunde. Het is leuk om kennis en vaardigheden met elkaar te delen. Je leert altijd van elkaars inzichten, ook als docent!”

Maartje Brink is sinds april dit jaar werkzaam als verpleegkundige specialist GGZ/regiebehandelaar bij het FACT Waterland. Daarnaast is zij werkzaam als opleider voor de verpleegkundigen in opleiding tot specialist.

Maartje, welke kennis en werkervaring neem jij mee in de scholing?

Maartje: “Naast verpleegkundig specialist heb ik drie jaar gewerkt bij het IBT-Team (Intensieve behandeling thuis) in Noord-Holland. In mijn werkzaamheden binnen de acute psychiatrie (en nu de langdurige psychiatrie) heb ik regelmatig te maken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen Het lastige is dat deze cliënten een groot beroep doen op de hulpverlening en daarnaast ook vaak iets oproepen in het contact.

Vanuit de verpleegkundige beroepsgroep richten wij ons op de gevolgen van de ziekte. Het is voor mij dan ook belangrijk daarbij stil te staan en te onderzoeken waarom de cliënt op dat moment decompenseert. Door precies daarop te interveniëren en door het aanbrengen van kaders en structuur, zie je vaak dat de acute situatie en de hulpvraag die op dát moment speelt, afneemt.”

Welke kennis en informatie over het sociaal domein neem je mee naar de avond?

Maartje: Er spelen vaak sociaal maatschappelijke problemen rondom een cliënt. Het sociaal domein kan daarin van betekenis zijn. Kennis van de hulp en ondersteuning van het sociaal domein in de wijk is dan ook van belang voor zorgprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan inlooplocaties voor ontmoeting, dagbestedings- of IPS traject (intensieve begeleiding bij het zoeken en behouden van werk).

De deelnemers kunnen vragen en casussen inbrengen. Daarmee kunnen we dan tijdens de scholing weer inzoomen op de verwijsmogelijkheden.”