Benjamin de Vries over het DOC team en zijn werk als geriater

4 minuten

Interview met Benjamin de Vries, klinisch geriater bij het DOC team onderdeel van Parnassia Ouderen. Zij werken als tweede lijn samen met de eerstelijns specialisten en casemanagers.

“Verantwoord thuis met behoud van kwaliteit van leven.”

Wat doet een klinisch geriater bij het DOC team?

“De klinisch geriater is onderdeel van een multidisciplinair team die onderzoek doet naar psychogeriatrische problematiek in de thuissituatie.”

“We hebben specialistische kennis binnen het DOC team voor probleemgedrag bij dementie. De letters van DOC staan voor Dementie Onderzoek, Consultatie/Casemanagement. De problemen die we vaak tegenkomen zijn: verbale of fysieke agressie, agitatie, wanen en hallucinaties.”

“We kijken naar dementie op vier vlakken: lichamelijk, psychisch, functioneel en als laatste de sociale context. De sociale context is hierin ook een hele belangrijke, we komen namelijk vaak problemen in een zorgsysteem tegen, hiervoor zoeken we dan een passende oplossing.”

Voor wie is het DOC team bedoeld?

“We zijn er voor zelfstandig wonende patiënten waarbij er een vermoeden van dementie kan zijn of als er al een diagnose is. Het betreft vaak mensen die niet naar het ziekenhuis willen komen voor onderzoek.”

Wat doet het DOC team?

“Het DOC team is de deskundige op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding bij mensen met psychogeriatrische problematiek in de thuissituatie. Middels een multidisciplinaire benadering worden alle aspecten welke met deze problematiek samenhangen onderzocht. Het team bestaat uit: casemanager/ sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater en klinisch geriater of specialist ouderengeneeskunde.”

“Het doel is zo lang mogelijk en op verantwoorde wijze de cliënt thuis te laten wonen met voldoende behoud van kwaliteit van leven voor cliënt en zijn naasten.”

 “Een onderzoek in de thuissituatie levert vaak een ander gesprek op dan in een klinische ziekenhuisomgeving. De patiënt is comfortabeler. Daarnaast prikkelt de omgeving om te vragen, maar ook voor antwoorden. Denk aan het benoemen van de mensen op een foto of iets simpels als de inhoud van een keukenkastje.”

Hoe kan een huisarts het DOC team inschakelen?

“De huisarts kan de patiënt via het zorgdomein aanmelden. We streven er naar om de patiënt binnen 6 weken een afspraak mee te maken. Maar mocht er echt iets heel dringends zijn dan is op korte termijn ook zeker een optie.”

Handig

Meer weten over Ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl