AVG dilemma’s

4 minuten

Het oerwoud van regels en wetten leidt in de dagelijkse praktijk voor de huisarts vaak tot lastige dilemma’s en afwegingen.

Als een patiënt geen toestemming geeft voor dossierinzage, moeten wij ons daar dan naar voegen? Is de toestemming van een patiënt altijd noodzakelijk? Waarvoor wel en waarvoor niet?

“Het recht op bescherming van persoonlijke gegevens heeft geen absolute gelding.”

Mr. Jolanda van Boven

Op deze en nog veel andere vragen gaven Mr. Jolanda van Boven en Mr. Rob Donders antwoord tijdens de scholing ‘AVG en samenwerking in de zorg met het sociaal domein, wat kan wél’?

Need to know & nice to know

Helaas komt het vaak voor dat instanties het volledige dossier van een patiënt opvragen, mét toestemming van de patiënt. Echter de patiënt weet eigenlijk vaak niet waarvoor hij/zij heeft getekend. Denk daarbij aan het verzoek van WMO voor een traplift-aanvraag. Het oerwoud aan regels en wetten leidt in de dagelijkse praktijk vaak tot lastige dilemma’s en afwegingen. Met o.a. als gevolg dat in sommige gevallen te veel of onnodige informatie wordt gedeeld (zoals complete dossiers), of te summier of helemaal niet in andere situaties, waar het delen van meer informatie de zorg voor de patiënt juist ten goede zou komen.

Jolanda: “In de wet staat ‘gij zult samenwerken’, maar door de verkeerde interpretatie van andere wetten wordt deze samenwerking wel heel erg bemoeilijkt. Voor het leveren van goede zorg is het delen van informatie noodzakelijk.”

Praktisch inzetbaar: het Zwitsers zakmes

Tijdens de scholing geven Jolanda en Rob de huisartsen handige tips en tools voor lastige dilemma’s. Bij de overweging welke informatie te delen en met wie is ‘het Zwitsers zakmes’ een handige leidraad.
Er kwamen nog veel meer interessante vraagstukken voorbij tijdens de scholing:

  • Is het echt een recht van de patiënt om (delen van) een dossier te laten verwijderen?
  • Waar noteer je gevoelige informatie die een moeder geeft over haar zoon van 17 jaar?
  • Welke vraag dien je jezelf altijd als eerste te stellen bij het (al dan niet) verstrekken van gegevens?

Ook andere privacy-gerelateerde vragen kwamen aan bod zoals wat te doen als een patiënt een gesprek wil opnemen.

Al met al: best ingewikkelde materie maar met de tips en adviezen van Jolanda en Rob wordt duidelijk dat er eigenlijk veel meer kan en mag dan wordt verondersteld.

Aanmelden voor de scholing?

Er zijn nog 5 data beschikbaar om je als huisarts op te geven.