Spirometrie in de huisartsenpraktijk – De praktische uitvoering

3 minuten

Interview met Johan Rodenburg docent Spirometrie in de huisartsenpraktijk – De praktische uitvoering.

Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer uit te voeren  in de huisartsenpraktijk.

Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder dient daarbij minimaal te zijn. Bij het nemen van besluiten is rekening gehouden met de fase van de COVID-19 epidemie en de mogelijke verspreiding via aërosolen.

Wat heb je als deelnemer aan deze webinar?

“Veel zorgverleners hebben sinds de eerste lockdown geen spirometrie meer afgenomen en/of beoordeeld. Nu er weer ruimte is om spirometrie te hervatten en er duidelijke richtlijnen zijn qua gebruik van materialen en een geschikte ruimte, komt de vraag uit het werkveld om stapsgewijs een herhaling te geven betreffende de achtergrond en valkuilen van spirometrie. Hoe zat het ook alweer?” vertelt Johan.

“We gaan in op de kenmerken en het doel van spirometrie, herkennen en beoordelen van de kwaliteit van de blaasmanoeuvres, juiste instructie, maar ook bijvoorbeeld wat het verschil tussen obstructieve en restrictieve stoornissen is. Natuurlijk betrekken we ook de recent gepubliceerde NHG-standaard COPD en de NHG-standaard Astma hierbij. Kortom: even terug naar de basis!”

Is de webinar interactief?

“Het wordt een interactieve nascholing waarbij een actieve houding van de deelnemers verwacht wordt. Uiteraard is er tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen. Tijdens het webinar is er een poll. Hierdoor krijgen we een goed beeld of de kennis is blijven hangen, maar ook of de stof begrepen wordt.”

“Ik heb al veel nascholingen en webinars gegeven. Uiteraard mis ik wel het persoonlijk contact en bijvoorbeeld non-verbale communicatie, gezelligheid en groepsdynamiek, maar anderzijds heeft het ook veel voordelen qua reistijd. Deelnemers zitten op de meest bijzondere plekken met hun laptop of tablet. Recent nog heb ik een papegaai als (mede)deelnemer mogen verwelkomen.” Johan lacht. “Toch leuk als deze geboeid blijft luisteren!”

Johan Rodenburg (Healthcare Consultant Respiratoir-MedClass, het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim) geeft op dinsdagavond 1 februari de nascholing Spirometrie in de huisartspraktijk – de praktische uitvoering.

Deze nascholing is speciaal voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland. Wil je ook deelnemen, maar werk je niet in onze regio neem dan contact met ons op.