Meer Tijd voor de Patiënt is ‘Regie op Veelgebruikers’

Een van de interventies uit Meer Tijd voor de Patiënt is ‘Regie op Veelgebruikers’.

Veel huisartspraktijken ervaren dat een relatief kleine patiëntengroep veel tijd vraagt van de huisarts en/of de praktijk. Deze patiëntengroep wordt ook wel veelgebruikers genoemd.
‘Regie op veelgebruikers’ is één van de interventies die beschreven wordt in de leidraad Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP).

In de onderstaande handreiking wordt beschreven hoe je jouw veelgebruikers goed in beeld kunnen krijgen via het populatiedashboard van VIPLive.

Ook worden er alternatieve interventies genoemd die ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat deze groep patiënten minder vaak een beroep doet op de praktijk.

Handreiking Regie op Veelgebruikers (maart 2024)

PDF bestand

Vragen over VIPLive?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl