Menu Sluiten

HaROP (Huisartsen Rampen Opvang Plan)

Er is een crisisteam samengesteld welke zich door middel van training voorbereidt op rampen en calamiteiten.

Het Huisartsen Rampen Opvang Plan betreft een Integraal Crisisplan met daarbij behorende deelplannen en scenariokaarten, waarin staat hoe onze zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft in het geval van een ramp of calamiteit. Er wordt deelgenomen aan netwerkgroepen en er is regelmatig overleg met alle ketenpartners om ervoor te zorgen dat alle plannen op elkaar aansluiten.