Wordt er in het rooster rekening gehouden met mijn persoonlijke situatie?

Voordelen van vrij roosteren zijn:

  • Je kan als huisarts zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
  • Er is meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren.
  • Een betere verdeling van de verantwoordelijkheid ANW diensten.

Hoeveel moet ik inschrijven om mijn beschikbaarheid ruim op te geven?

Dit is vooraf lastig in te schatten per huisartsenpost omdat we vooraf niet weten welke diensten populair zijn en welke niet. Hierdoor kan je niet voorspellen hoeveel personen er per dienst inschrijven en hoeveel kans je op een dienst hebt. Eerdere resultaten hebben wel een vuistregel opgeleverd van: minder populaire diensten schrijf je 5x zoveel in en populaire diensten 10x zoveel. Kort antwoord op deze vraag: wees ruim met beschikbaarheid op te geven en gebruik daarbij de min-max functie om te voorkomen dat je teveel diensten krijgt.

Als ik alleen inschrijf voor avonddiensten, krijg ik dan alleen maar avonddiensten?

In eerste instantie ja, echter dit zijn wel populaire diensten vaak. De kans is hiermee groter dat je niet aan je quotum komt en wellicht worst performer wordt. Hierdoor zou je diensten moeten oppakken die nog over zijn. Dit kunnen dan ook andere diensten zijn dan avonddiensten.

Kan ik inschrijven voor meerdere diensten op hetzelfde tijdstip, of word ik dan dubbel gepland? En wat als ik ook in een andere regio werk die de WA gebruikt?

Nee dit kan nooit gebeuren, het algoritme houd ook rekening met je diensten als je voor een andere huisartsenpost buiten de regio werkt. Daarnaast zorgt de WaarneemApp altijd dat er min 6,5 uur tussen een dienst zit.

Ik wil zaterdag of zondag werken, maar niet allebei. Kan ik me wel voor beide dagen beschikbaar stellen?

Het algoritme geeft de hoogste prioriteit aan rijtjes met nachtdiensten. Daarna geeft het algoritme prioriteit aan spreiding. Dus de kans is klein dat je en zaterdag en zondag krijgt. Echter geen garantie, want als niemand anders op die zondag bijv heeft ingeschreven krijg je he toch. Echter kan je in fase 2 nog altijd annuleren.

Wat als ik geen nachtdiensten wil doen?

Dan niet inschrijven voor nachtdiensten. Indien je worst performer wordt kan het nog wel voorkomen dat je een nachtdienst moet pakken/krijgt.

Als ik me beschikbaar stel voor meerdere nachtdiensten na elkaar, krijg ik dan altijd een rijtje?

Ja, meestal wel.

Wordt er rekening gehouden met nachtdiensten voor 60+?

Er is besloten geen rekening te houden met leeftijd voor nachtdiensten. Dit om tot een zo solidaire mogelijke verdeling te komen van diensten. Dit was een lastig besluit, daarom wordt dit punt ook absoluut ter evaluatie meegenomen na deze roosterperiode en wordt er gekeken of we tijdens de volgende roosterperiode dit nog aanpassen of niet. Wanneer je ruim genoeg beschikbaarheid opgeeft voor de overige diensten is de kans kleiner dat je ook diensten toebedeeld kan krijgen.

Ik ga met zwangerschapsverlof halverwege de roosterperiode, hoe gaat dat?

Als je met zwangerschapsverlof ga ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging en het overdragen van je diensten. Je kan de diensten aanbieden aan de groep of zelf afspraken maken met je vervanger en de diensten aan deze persoon overdragen.

Wat als ik ziek ben?

  • Ben je korter da n24 uur voor de dienst ziek geworden dan wordt de achterwacht ingezet.
  • Ben je langer dan 24 uur voor de dienst ziek dan ben je zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging.

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl