Welke rollen zijn er bij het vrij roosteren op de Huisartsenposten?

Welke rollen zijn er?

  • Praktijkhouder: roostert mee vanaf fase 1, heeft een urenquotum gebaseerd op aantal patiënten in de praktijk.
  • Vaste Waarnemer: roostert mee vanaf fase 1, heeft een urenquotum in overleg met de praktijkhouder waaraan je verbonden bent. Hiermee neem je een deel van het uren quotum over van de praktijkhouder.
  • HIDHA: zelfde als vaste waarnemer, alleen krijgt uitgebetaald via de praktijkhouder.
  • VIP-Waarnemer: roostert mee vanaf fase 1. Heeft een urenquotum van 50 uur per half jaar.
  • Reguliere waarnemer: kan mee roosteren vanaf fase 2b. Heeft geen quotum.

Wanneer kan ik van rol wisselen?

Je kan tussen de roosterperiodes van rol wisselen. Nieuwe reguliere waarnemers kunnen te allen tijde instromen en diensten aannemen die op dat moment ter overname open staan.

Kan ik als vaste waarnemer of HIDHA voor meerdere praktijken werken en wat is dan mijn quotum?

De vaste waarnemer/HIDHA kan zich aan meerdere praktijken verbinden. Deze waarnemer zal dan met alle praktijken waar hij/zij diensten voor wil overnemen afspraken moeten maken over het aantal diensten dat diegene over gaat nemen. Vervolgens wordt op basis van die afspraken in de WaarneemApp een persoonlijk quotum aangemaakt.

Een voorbeeld ter illustratie: vaste waarnemer wil diensten overnemen voor praktijkhouder A, B en C.
Voor praktijk A wil zij 20 uur overnemen
Voor praktijk B neemt ze 30 uur over
Voor praktijk C neemt ze ook 20 uur over.
Deze vaste waarnemer krijgt een quotum van 20+30+20=70 uur

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl