Wat zijn de contactgegevens van het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland?

Patiënten worden aangemeld via het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland (CPONH).

Binnen het CPONH maken alle zorgpartijen zich sterk om in het hele adherentiegebied voor kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hierdoor wordt de gezamenlijke capaciteit beter benut en wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig lang moeten wachten op de juiste zorg in een acute situatie of na een ziekenhuisopname. Het Coördinatiepunt Ouderenzorg ondersteunt verwijzers bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen.  


Je kunt het coördinatiepunt bellen voor verwijzing naar:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Consult specialist ouderengeneeskunde
  • Wlz crisis
  • Hulpmiddelen

In Waterland kan acute thuiszorg door huisartsen alleen aangevraagd worden vanuit de HAP.  In Zaanstreek is het momenteel (nog) niet mogelijk om acute thuiszorg aan te vragen bij het CPONH.

Contactgegevens 

Het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland is bereikbaar op 085 029 71 21 en info@cpouderenzorgnh.nl

Ook in Zorgdomein is het Coördinatiepunt te vinden voor het maken van een verwijzing. 

Bij verwijzingen in (sub)acute situaties is naast de verwijzing in Zorgdomein ook altijd telefonisch contact tussen de verwijzer en het coördinatiepunt noodzakelijk. 

Zie ook

Vragen?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl