Wat zijn de contactgegevens van de aanmeldportaal (sub-)acute ouderenzorg/ zorgbemiddeling?

In Zaanstreek wordt via Evean aangemeld en in Waterland via coördinatiepunt ouderenzorg.

Zaanstreek

Aanmeldportaal (sub-) acute ouderenzorg/acute thuishulp in Zaanstreek is 24/7 op telefoonnummer 088 3833399.

Als je iemand wil aanmelden voor een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatie kun je rechtstreeks bellen met:
Afdeling Zorgbemiddeling Intramuraal 088 3833701 of mailen met zorgbemiddelingintramuraal@evean.nl.

Waterland

Aanmeldingen verloopt 24/7 via 085 0297121, info@cpouderenzorgnh.nl of Zorgdomein (instructie pdf).
Hier kan je aanmelden voor (sub-) acute ouderenzorg , acute thuishulp en zorgbemiddeling Intramuraal.

Dit aanmeldportaal kan gebruikt worden door praktijken uit De Kop N-H, West-Friesland, Waterland en Noord-Kennemerland.

Coordinatiepunt Ouderenzorg Noord Holland

PDF bestand

Doel coördinatiepunten

 1. Kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment bieden.
 2. Verwijzers zo goed mogelijke ondersteunen bij de triage van (sub)acute zorgvragen en het vinden van passende zorg.
 3. De toegankelijkheid van de SEH en de klinische capaciteit van het ziekenhuis te vergroten.

Om de triage zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij verwijzers de juiste gegevens paraat te hebben:

 • Medische voorgeschiedenis
 • Episodeoverzicht
 • Actuele medicatielijst
 • Alle overige informatie die van invloed is op de gezondheidssituatie en zorgvraag.

Samen met verwijzer neemt de triagist van het Aanmeldportaal het triageformulier door, om zo een zorgvuldige afweging te kunnen maken voor de juiste zorg op de juiste plek. Indien nodig nemen de triagisten van het coördinatiepunt contact op met de betrokken thuiszorg of casemanager om de zorgvraag compleet te krijgen. De uitkomst van de triage is leidend voor het vervolg en de inzet van zorg.

Verschillende vormen van zorg

 • Acute thuiszorg
 • ELV Laag en Palliatief
 • ELV Hoog
 • WLZ Crisis
 • Covid-nazorg
 • Medische noodzaak: SEH

Zie ook

Meer weten over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl