Wat zijn de contactgegevens van de aanmeldportaal (sub-)acute ouderenzorg/ zorgbemiddeling?

Patiënten worden in de Zaanstreek via Evean aangemeld en in Waterland via het Coördinatiepunt ouderenzorg.

Zaanstreek

Aanmeldportaal (sub-) acute ouderenzorg in Zaanstreek is 24/7 op telefoonnummer 088 3833399 bereikbaar.

Als je iemand wil aanmelden voor een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatie kun je rechtstreeks bellen met:
Afdeling Zorgbemiddeling Intramuraal 088 3833701 of mailen met zorgbemiddelingintramuraal@evean.nl.

Waterland

Aanmeldingen verlopen via 085 0297121, info@cpouderenzorgnh.nl of Zorgdomein.
Hier kan je 24/7 patiënten aanmelden voor (sub-) acute ouderenzorg, acute thuishulp en zorgbemiddeling Intramuraal.

Dit aanmeldportaal is voor praktijken uit de kop van Noord-Holland, West-Friesland, Waterland en Noord-Kennemerland.

Doel coördinatiepunten

 1. Kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment bieden.
 2. Verwijzers zo goed mogelijk ondersteunen bij de triage van (sub-)acute zorgvragen en het vinden van passende zorg.
 3. De toegankelijkheid van de SEH en de klinische capaciteit van het ziekenhuis vergroten.

Om de triage zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij verwijzers de juiste gegevens paraat te hebben:

 • Medische voorgeschiedenis
 • NAW, BSN en verzekeringsgegevens
 • Episodeoverzicht
 • Actuele medicatielijst
 • Alle overige informatie die van invloed is op de gezondheidssituatie en zorgvraag.

Samen met verwijzer neemt de triagist van het Aanmeldportaal/Coördinatiepunt het triageformulier door, om zo een zorgvuldige afweging te kunnen maken voor de juiste zorg op de juiste plek. Indien nodig nemen de triagisten contact op met de betrokken thuiszorg of de casemanager om de zorgvraag compleet te krijgen. De uitkomst van de triage is leidend voor het vervolg en de inzet van zorg.

Verschillende vormen van zorg

 • Acute thuiszorg
 • Informele zorg
 • Noodbed
 • Covid-nazorg
 • Medische noodzaak: SEH

Zie ook

Meer weten over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl