Wat is het roosterproces voor de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland?

Voor welke periode gaan we vrij roosteren?

Er wordt gewerkt met halfjaarlijkse roosters.

Wie maakt straks het rooster?

Het rooster wordt gemaakt door de software van de WaarneemApp. Het algoritme in de software maakt van alle opgegeven beschikbaarheid een zo optimaal mogelijk rooster.

Voor welke diensten kan je inschrijven?

Inschrijven is mogelijk voor consultdiensten, visitediensten, achterwacht en regiediensten.

Wordt er rekening gehouden met mijn werkzaamheden in de praktijk?

Nee, bij het maken van het rooster wordt alleen gekeken naar de gegevens die bekend zijn in de WaarneemApp.

Kan ik twee diensten achter elkaar krijgen?

Nee, het systeem houd er rekening mee dat er altijd minimaal 6,5 uur tussen een dienst zit. Ook wordt er rekening gehouden met diensten op andere posten als deze posten ook werken met de WaarneemApp.

Ik ben bang dat ik teveel of te weinig diensten krijg

In fase 1 is het mogelijk aan te geven hoeveel uur je minimaal en maximaal wilt werken. Dit kan zowel voor het totaal als per dienst. Wil je bijvoorbeeld niet meer dan 5 nachtdiensten dan kan je dit instellen. Je zal dan ook niet meer dan je maximum diensten krijgen in fase 1 en 2. Met het minimum aantal uur houdt de WaarneemApp zoveel mogelijk rekening mee maar valt helaas niet te garanderen. Dit omdat er natuurlijk maar een maximaal aantal diensten te verdelen zijn.

Wat zijn de drie fases van het vrij roosteren?


Fase 1

In fase 1 geef je je beschikbaarheid op in een leeg rooster. In deze fase is het mogelijk aan te geven hoeveel uur je minimaal en maximaal wilt werken. Dit kan zowel voor het totaal als per dienst. Wil je bijvoorbeeld niet meer dan 5 nachtdiensten dan kan je dit instellen. Je zal dan ook niet meer dan je maximum diensten krijgen in fase 1 en 2. Met het minimum aantal uur houdt de WaarneemApp zoveel mogelijk rekening mee maar valt helaas niet te garanderen.

Ook kan in deze fase blokkades opgegeven worden.

Als fase 1 sluit gaat het algoritme een zo optimaal mogelijk rooster maken waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders wensen.

Duur: 2 weken

Voor wie? praktijkhouder, vaste waarnemer, HIDHA of VIP-waarnemer

Fase 2a

In fase 2a is het conceptrooster te zien. In deze fase kan je nog 10% van de diensten die je hebt gekregen annuleren. Ook kan je nog openntaande diensten oppakken. Hierbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Duur: 1 week

Voor wie? praktijkhouder, vaste waarnemer, HIDHA of VIP-waarnemer

Fase 2b

 In fase 2b krijgen reguliere waarnemers toegang tot het rooster en kunnen openstaande diensten oppakken. Hierbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Duur: 1 week

Voor wie? Iedereen

Fase 3

In fase 3 wordt het rooster sluitend gemaakt. De diensten die nog open staan zullen ook opgevuld moeten worden. De huisartsen die verhoudingsgewijs het verst van hun uren quotum af staan zullen in deze fase een bericht krijgen dat ze nog diensten moeten oppakken om te voorkomen dat ze diensten toebedeeld krijgen. Hier heb je een week de tijd voor. Na deze week worden openstaande diensten toebedeeld aan de huisartsen die op dat moment het verst van hun urenquotum af staan.

Duur: 1 week

Voor wie? Worst performers

Hoeveel roosters zijn er?

We hebben twee aparte roosters: HAP Zaandam en HAP Purmerend. Praktijkhouders, vaste waarnemers, HIDHA’s hebben een quotum per locatie. Huisartsen uit de Zaanstreek hebben een quotum voor HAP Zaandam en huisartsen uit Waterland voor HAP Purmerend. Uiteraard mag je ook werken op de andere locatie, maar deze uren tellen niet mee voor je quotum.

Voor VIP Waarnemers en reguliere waarnemers geldt dit niet. Zij hebben geen locatie gebonden quotum.

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl