Waarom is het nodig om een PZP gesprek vast te leggen in VIPLive?

De Levenseindegesprekken worden door de meeste huisartsen vastgelegd in het HIS via de A20 episode. Door het PZP gesprek vast te leggen in VIPLive is het ingevulde formulier direct zichtbaar als alert bij de HAP. Deze registratie voldoet aan de landelijke leidraad en VIPLive is voorbereid op een bredere regionale uitwisseling van het PZP-verslag.

Het streven is dat patiënt, naasten, Huisartsenpost en de betrokken zorgverleners altijd over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie op één plek beschikbaar is.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl