Hoe werkt het quotum?

Hoe wordt mijn quotum berekend?

  • Praktijkhouder: het quotum van de praktijkhouder wordt berekend op basis van het aantal patiënten in de praktijk in verhouding tot het totaal aantal patiënten in de regio.
  • HIDHA/vaste waarnemer: het quotum is in overleg met de praktijkhouder waarvoor je werkt
  • VIP-Waarnemer: 50 uur per half jaar
  • Reguliere waarnemer: geen quotum.

Het quotum voor praktijkhouder wordt berekend met de volgende formule: Quotum per praktijkhouder = totaal aantal uren diensten in de periode / totaal aantal patiënten in de regio x aantal patiënten per praktijk

Waarbij het totaal aantal diensturen en aantal patiënten voor de roosterperiode oktober 2023 – maart 2024 is:

  • Waterland: 7.883 uur  / 148.854 patiënten
  • Zaanstad: 8.175 uur / 176.627 patiënten

Mag ik ook meer diensten dan mijn quotum doen?

Heel graag zelfs!

Hoeveel kan ik onder mijn quotum gaan zitten?

Ook dit is lastig te voorspellen vooraf. Het quotum van de praktijkhouders onderling geven normaal een precies sluitend rooster. Alles wat VIP waarnemers en reguliere waarnemers op nemen is extra en hoe meer dat is hoe lager iedereen t.o.v. het quotum kan zitten. Dit is dus een risico inschatting.

Wat is een worst performer?

Dit zijn de praktijkhouders, vaste waarnemers, HIDHA’s of VIP-Waarnemers die procentueel de minste diensten hebben aan het begin van fase 3 ten opzichte van hun urenquotum.

Kan ik ook een worst performer worden als ik toch mijn quotum niet haal?

Ja dat kan. Het quotum van de praktijkhouders (met hun vaste waarnemers en HIDHA’s) onderling geven normaal een precies sluitend rooster. Alles wat VIP waarnemers en reguliere waarnemers daarbovenop nemen is extra. Hoe meer dat is hoe lager iedereen t.o.v. het quotum kan zitten. Dit is dus een risico inschatting.

Kan ik als vaste waarnemer of HIDHA voor meerdere praktijken werken en wat is dan mijn quotum?

De vaste waarnemer/HIDHA kan zich aan meerdere praktijken verbinden. Deze waarnemer zal dan met alle praktijken waar hij/zij diensten voor wil overnemen afspraken moeten maken over het aantal diensten dat diegene over gaat nemen. Vervolgens wordt op basis van die afspraken in de WaarneemApp een persoonlijk quotum aangemaakt.

Een voorbeeld ter illustratie: vaste waarnemer wil diensten overnemen voor praktijkhouder A, B en C.

  • Voor praktijk A wil zij 20 uur overnemen
  • Voor praktijk B neemt ze 30 uur over
  • Voor praktijk C neemt ze ook 20 uur over.

Deze vaste waarnemer krijgt een quotum van 20+30+20=70 uur

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl