Hoe registreer ik PZP gesprekken in VIPLive?

Door het invullen en registreren van het PZP formulier in VIPLive is het mogelijk om recente informatie uit het PZP gesprek digitaal te delen met de patiënt, huisarts, naasten, HAP en uiteindelijk ook andere betrokken zorgverleners.

Tussentijds opslaan PZP gesprek

In VIPLive is het niet mogelijk om een concept op te slaan. Het formulier wordt opgeslagen, maar kan altijd verder aangevuld of aangepast worden.

Wijzigingen in PZP verslag

Alle betrokkenen kunnen de laatste versie in VIPlive inzien en uploaden naar het bronsysteem. Het uploaden naar het bronsysteem gaat niet automatisch.

Bijlagen

De bijlagen van het PZP verslag gaan niet automatisch mee naar het HIS.

Spiritualiteit

Het geregistreerde PZP formulier is een verslag en niet het volledige gesprek. Bij aanvullende informatie kan vermeld worden wat er verder nog belangrijk is voor deze patiënt.

Inzage

Voor nu kunnen medewerkers van de Huisartsenposten Zaanstreek Waterlan (triagisten, spoedartsen, kortelijn verpleegkundigen) en de huisartsenpraktijk zelf het PZP verslag inzien.

Er wordt gewerkt aan inzage voor andere zorgverleners zoals specialisten en wijkverpleegkundigen.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

VIPLive ondersteuning

Voor al je vragen over VIPLive 075 20 10 221 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl