Hoe registreer ik PZP gesprekken in VIPLive?

Door het invullen en registreren van het PZP formulier in VIPLive is het mogelijk om recente informatie uit het PZP gesprek digitaal te delen. Voor nu kunnen medewerkers van de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (triagisten, spoedartsen, kortelijn verpleegkundigen) en de huisartsenpraktijk zelf het PZP verslag inzien.

Er wordt gewerkt aan inzage voor andere zorgverleners zoals specialisten en wijkverpleegkundigen.

Er is een overdrachtsformulier, het ACP formulier, voor het vastleggen, registreren en delen van de PZP gesprekken in VIPLive. Het ACP formulier in VIPLive is conform de huidige landelijke leidraad en het ingevulde formulier is direct zichtbaar als alert bij de Huisartsenposten.

Voordelen registratie in VIPLive

  • Uniforme werkwijze in het belang van alle betrokken zorgverleners, patiënt en naasten
  • Automatische overdracht naar de HAP
  • Automatische uitbetaling van de PZP vergoeding door HZW (per kwartaal)

Belangrijk is dat wensen jaarlijks worden nagevraagd bij patiënt.

Tussentijds opslaan PZP gesprek

Als je het ACP/PZP formulier opslaat in VIPLive, kan je deze later altijd nog aanvullen of wijzigen. Er wordt echter geen concept opgeslagen, je werkt gewoon in één versie. Alle betrokkenen kunnen de laatste versie in VIPlive inzien en uploaden naar het bronsysteem. Dit laatste doe je door het ingevulde ACP/PZP formulier terug te koppelen naar het bronsysteem (4:30 in de instructievideo).

Het gesprek

Het geregistreerde PZP formulier is een verslag en niet het volledige gesprek. Bij aanvullende informatie kan vermeld worden wat er verder nog belangrijk is voor deze patiënt.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl