Herhaalreceptuur via de apotheker

Een mooi voorbeeld van lean werken is herhaalreceptuur via de apotheker. Lees ook de verhalen van huisarts Marianne Poulen en apotheker Raymond Kolman.

Veelgestelde vragen

Welke medicatie mag de apotheker herhalen?

Huisarts en apotheker maken afspraken welke geneesmiddelen via een fiatteringsverzoek naar de praktijk kunnen worden gezonden. Dit kan bijvoorbeeld op het FTO of individueel per praktijk worden afgesproken. Zie leidraad stappenplan voor meer informatie.

Stappenplan herhaalreceptuur via de apotheek (maart 2024)

PDF bestand

Komen alle recepten in aanmerking om bij de apotheek herhaald te worden?

In principe kunnen alle recepten via de apotheek herhaald worden. Voorwaarde is wel dat het om een herhaalverzoek gaat en het geneesmiddel dus eerder door de huisarts is voorgeschreven. Huisarts en apotheker kunnen afspraken maken over het herhalen van medicijnen die door een medisch specialist zijn voorgeschreven of medicijnen die extra aandacht vragen, zoals opiaten of benzodiazepines.

Als de huisarts te maken heeft met meerdere apotheken, moeten dan met alle apotheken werkafspraken worden gemaakt?

Ja dat klopt, maar het kunnen wel dezelfde werkafspraken zijn. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de apotheken op het FTO.

Wat gebeurt er met een herhaalverzoek voor medicatie die niet leverbaar is?

Wanneer medicatie niet leverbaar is stelt de apotheker een alternatief voor aan de huisarts. Dit wordt in de werkafspraken tussen de huisarts en apotheker afgestemd. 

Kan de apotheek medicatie meegeven voordat de huisarts het recept geautoriseerd heeft?

Apotheken geven medicatie in principe uitsluitend mee nadat de huisarts het herhaalrecept geautoriseerd heeft. In bijzondere gevallen kan hier in onderling overleg van afgeweken worden.

Niet alle herhaalrecepten kunnen via de apotheek worden aangevraagd, is het dan wel zinvol om dit proces in te richten?

Ja, de apotheek kan, op basis van de gemaakte werkafspraken, een groot gedeelte van de herhaalverzoeken afhandelen. Doordat deze recepten niet meer hoeven te worden verwerkt door de assistente, ontlast dit de huisartspraktijk

Heeft elke HIS een fiatteringskoppeling met apothekers (AIS-koppeling) voor de herhaalreceptuur?

Ja, alle HISsen ondersteunen de AIS-koppeling met apothekers voor de autorisatie van fiatteringsverzoeken. Wel moet de apotheker (in het AIS) en de huisarts (in het HIS) de autorisatie voor receptbericht/fiatteringsverzoeken inregelen.

Hoe activeer ik in het HIS de fiatteringsverzoeken vanuit de apotheek?

In het HIS moet eenmalig de keuze voor ‘autorisatieverzoeken ontvangen’ worden aangevinkt, dit geldt voor alle HISsen. Per HIS verschilt deze inregeling, vraag bij jouw HIS leverancier naar instructies.

Wat is de beste manier voor inregelen van de herhaalrecepten voor een praktijk?

Het hangt af van de visie van de huisartsenpraktijk hoe de zorg binnen de praktijk georganiseerd is. En is afhankelijk van het feit of een huisartsenpraktijk werkt met een patiëntenportaal, waarbij de patiënt al via het portaal een herhaalrecept kan aanvragen.

Zijn er ook materialen beschikbaar?

Klik op de link voor het document. De teksten zijn door CAZW op B1 niveau (eenvoudig Nederlands) geschreven.