Menu Sluiten

De samenhang tussen HZW-bestuur en commissies wordt geborgd door voor alle commissies een contactpersoon binnen het bestuur aan te wijzen. Commissies zijn benoemd om het bestuur zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren. De commissies voorzien het bestuur van input namens de leden, maar omgekeerd ook de leden van input vanuit het werkveld en de deskundigheid van de commissieleden.

De verbinding met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HZW wordt geregeld door tijdens iedere ALV ruimte te geven aan commissies om onderwerpen in te brengen en te bespreken.

Het huisartsenbestuur HZW bestaat uit:

  • Maaike Rietbergen (voorzitter)
  • Arzu Milli (penningmeester)
  • Paul Grootes (secretaris)
  • Susan van Gellekom (bestuurslid)
  • Janneke Koehoorn (bestuurslid vanaf 1 april 2021)

Medisch adviseur HAP: Judith Peereboom
Opleidingscoördinator AIOS: Mechteld Nota

Commissie ICT

Activiteiten:
De commissieleden houden zich bezig met alle ICT-gerelateerde vraagstukken, zowel proactief als reagerend.

De commissieleden zijn:
Roland van Ardenne, Ton Geerlings, Floris Lind, Anneke Passant, Marianne Poulen, Miriam Smit en Tony van Wieringen

Commissie Financieel

De commissieleden zijn: 
Kees Melcherts, Pascale Haertlein, Christy Niemeijer en Anneke Passant.

Commissie Huisartsenpost Zaanstreek

Activiteiten:
Het doel van de commissie is om eventuele problemen te inventariseren en tot werkbare oplossingen te komen.
Tevens heeft de commissie als doel om alle denkbare factoren te onderzoeken en waar mogelijk te beïnvloeden met (innovatieve) ideeën.

De commissieleden zijn: 
Jeroen van der Lugt, Idris Brouwer, Arzu Milli, Marianne Poulen

Commissie Huisartsenpost Waterland

Activiteiten:
Adviseren van directie en bestuur met als doel het optimaliseren van regie, werkafspraken en deelnemersreglement.

Doel:
Optimaliseren van regie, werkafspraken en deelnemersreglement.

De commissieleden zijn:
Pascale Haertlein, Paul Grootes, Gabrielle Waldram, Jan Willem de Jonge, Tony van Wieringen en Helgard Neumann.

Commissie Ouderenzorg

Activiteiten:
De commissie Ouderenzorg wil projecten en initiatieven rondom de huisartsenzorg voor ouderen in gang zetten en coördineren.
Het project Multidisciplinaire Samenwerking rondom Ouderen (MSO) is hierin een centraal project in samenwerking met ZONH en SEZ.

Daarnaast is er apart aandacht voor de problematiek rond spoedeisende- en crisiszorg voor ouderen.
Het maken van een sociale netwerkkaart en het komen tot een centraal aanmeldpunt voor thuiszorg en ELV- bedden zowel in spoedsituaties als regulier zijn hierbij wensen.

Met de VVT-instellingen zijn we niet alleen in gesprek over de spoed- en crisiszorg, maar ook over wijkverpleging. De gemeenten en zorgverzekeraar zitten hierbij ook aan tafel.
In het bijzonder het wijkgericht werken vraagt nog aandacht, evenals de samenwerking en afstemming met de huisarts en de praktijkondersteuner.

De commissieleden zijn:
Liesbeth Vos, Roos Daan, Frank Broekema en Elles Bongarts.

Commissie GGZ

Activiteiten:
Werkafspraken met de crisisdienst
Suïcidepreventie en daarmee samenhangend de wachttijden in de GGZ
Verdieping in andere zorgaanbieders van GGZ, naast de grote aanbieders

De commissieleden zijn: 
Hanneke Verlinden, Maaike Rietbergen, Elinore Tellegen, Stefan Post en Robert Walpot.

Commissie Palliatieve Zorg

De commissieleden zijn: 
Roos Daan, Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst.

Commissie Chronische Zorg

De commissieleden zijn: 
Job van der Putte, Rozemarijn van de Sande, Gijs Geerlings, Sjors Konijn, Laura de Schipper en Lotte Jansen.

Commissie JZOJP – ZMC

De commissieleden zijn: 
Alexander Kloek, Brenda van der Meer en Jeannette Perdok.

Commissie Transmuraal overleg Dijklander

De commissieleden zijn: 
Miriam Smit, Janneke Koehoorn, Gijs Geerlings, Tony van Wieringen en Jeannette Perdok.

Commissie Nascholing Zaanstreek

De commissieleden zijn: 
Rozemarijn van de Sande, Brenda van der Meer, Simone Lind en Patrick Hidalgo.

Commissie VIM

De commissieleden zijn: 
Hans Boganen, Mariëtte Willemse, Irma Geestman, Mirjam de Wilde, Jolanda Spanjers, Dorinda Goosen, Karin Hardholt en Toby Bosstad.

Commissie Klachten

De commissieleden zijn: 
Joep Heinemans, Willy van Straten en Irma Geestman.

Commissie Calamiteiten

De commissieleden zijn: 
Judith Peereboom, Mirjam de Wilde en Irma Geestman.

Crisis Team

De leden zijn: 
Judith Peereboom, Miriam Smit, Derk Runhaar, Janneke Koehoorn, Robert Walpot, Brenda van der Meer, Imke Odé, Simone Swartsenburg, Andrea Brink en Erik Schoofs.