Menu Sluiten

Commissies

De samenhang tussen HZW-bestuur en commissies wordt geborgd door voor alle commissies een contactpersoon binnen het bestuur aan te wijzen. Commissies zijn benoemd om het bestuur zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren. De commissies voorzien het bestuur van input namens de leden, maar omgekeerd ook de leden van input vanuit het werkveld en de deskundigheid van de commissieleden.

De verbinding met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HZW wordt geregeld door tijdens iedere ALV ruimte te geven aan commissies om onderwerpen in te brengen en te bespreken.

Commissie ICT

Activiteiten:
De commissieleden houden zich bezig met alle ICTgerelateerde vraagstukken, zowel proactief als reagerend.

De commissieleden zijn:
Floris Lind, Tony van Wieringen, Ton Geerlings, Marianne Poulen, Stephan Aal

Commissie Huisartsenpost Zaanstreek

Activiteiten:
Het doel van de commissie is om eventuele problemen te inventariseren en tot werkbare oplossingen te komen.
Tevens heeft de commissie als doel om alle denkbare factoren te onderzoeken en waar mogelijk te beïnvloeden met (innovatieve) ideeën.

De commissieleden zijn: 
Jeroen van der Lugt, Idris Brouwer, Brenda van der Meer, Arzu Milli, Marianne Poulen

Commissie Huisartsenpost Waterland

Activiteiten:
Adviseren van directie en bestuur met als doel het optimaliseren van regie, werkafspraken en deelnemersreglement.

Doel:
Optimaliseren van regie, werkafspraken en deelnemersreglement.

De commissieleden zijn:
Paul Grootes, Helgard Neumann, Jan Willem de Jonge, Tony van Wieringen en
Gabrielle Waldram

Commissie Ouderenzorg

Activiteiten:
De commissie Ouderenzorg wil projecten en initiatieven rondom de huisartsenzorg voor ouderen in gang zetten en coördineren.
Het project Multidisciplinaire Samenwerking rondom Ouderen (MSO) is hierin een centraal project in samenwerking met ZONH en SEZ.

Daarnaast is er apart aandacht voor de problematiek rond spoedeisende- en crisiszorg voor ouderen.
Het maken van een sociale netwerkkaart en het komen tot een centraal aanmeldpunt voor thuiszorg en ELV- bedden zowel in spoedsituaties als regulier zijn hierbij wensen.

Met de VVT-instellingen zijn we niet alleen in gesprek over de spoed- en crisiszorg, maar ook over wijkverpleging. De gemeenten en zorgverzekeraar zitten hierbij ook aan tafel.
In het bijzonder het wijkgericht werken vraagt nog aandacht, evenals de samenwerking en afstemming met de huisarts en de praktijkondersteuner.

De commissieleden zijn:
Frank Broekema, Roos Daan, Liesbeth Vos en Elles Bongarts

Commissie GGZ

Activiteiten:
Werkafspraken met de crisisdienst
Suïcidepreventie en daarmee samenhangend de wachttijden in de GGZ
Verdieping in andere zorgaanbieders van GGZ, naast de grote aanbieders

De commissieleden zijn: 
Stefan Post, Tellegen, Hanneke Verlinden en Robert Walpot

Commissie Palliatieve Zorg

Activiteiten:

De commissieleden zijn: 
Roos Daan, Pieter Knibbe, Rinske Lankhorst,