Webinars Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Wil je meer weten over de verschillende programma’s van Toekomstbestendige Huisartsenzorg? Volg een van de twee Webinars op 19 april (12.15-13.00) of 21 april (19.00-20.00).

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Wil je meer weten over de verschillende programma’s van Toekomstbestendige Huisartsenzorg? Volg een van de twee Webinars op 19 april (12.15-13.00) of 21 april (19.00-20.00).

Inschrijven hoeft niet, maar mag wel!

Positieve Gezondheid; fase 1, basiskennis en -technieken

De praktijk krijgt een basistraining en handvatten aangereikt om het gesprek met de patiënt op een andere manier aan te gaan en vorm te geven. Er wordt gebruik gemaakt van het gedachtengoed van Machteld Huber en het spinnenweb-gesprek wordt uitgelegd en in de praktijk gebracht. Er worden dynamische trainingen op de praktijk gegeven en een toolbox met tips & tricks wordt uitgereikt. In de loop van het traject worden ervaringen en best practices gedeeld met de deelnemers van andere praktijken.

Positieve Gezondheid; fase 2, verdieping en verbreding

De praktijken die fase 1 van Positieve Gezondheid doorlopen hebben, kunnen kiezen voor fase 2. In dit onderdeel wordt de opgedane kennis verdiept, verbreed en/of bestendigd. De praktijk houdt de regie in handen en kan zelf actief aangeven waar de behoefte ligt en hoe die ingevuld kan worden. HZW verzorgt samen met de praktijk dat waar om gevraagd wordt.

Nieuw! Zorg op Afstand

Wat we vooral van de twee jaren die achter ons liggen geleerd hebben, is dat zorg op afstand heel goed te realiseren is. Beeldbellen, patiëntenportaal, apps. Er is al heel veel bereikt bij Zorg op Afstand, maar nog lang niet alle kansen zijn benut in onze regio. In deze module richten we ons specifiek op beeldbellen via VIPLive. Hoe maak je beeldbellen structureel beschikbaar voor die patiënten waar dat meerwaarde biedt? Hoe zorg je dat patiënten er klaar voor zijn? Hoe werkt het voor jezelf?

HZW organiseert een startbijeenkomst met uitleg over de beeldbelfunctionaliteit in VIPLive. Daarnaast faciliteren we instructiekaarten en foldermateriaal voor patiënten. We bieden je ondersteuning om met beeldbellen aan de slag te gaan en beeldbellen een structurele plek te geven in het spreekuur.

Per normpraktijk worden er twee webcams ter beschikking gesteld.

Nieuw! Efficiënte praktijkvoering

Voor dit programma gebruiken we de Lean-methode. Lean is een werkwijze waarmee organisaties van klein tot groot met behulp van continu verbeteren steeds slimmer gaan werken. Bij de huisartsenpraktijk kunnen er ongetwijfeld ook processen verbeterd worden om de werkdruk te verminderen en om tijd over te houden voor wat het werk in de praktijk juist zo leuk maakt; namelijk zorg en aandacht voor de patiënt!

De praktijk krijgt een basistraining Lean aangeboden, want Lean werken doe je samen. Er wordt kritisch gekeken naar de eigen praktijk en naar de verbeterpunten. Daarna wordt een van de medewerkers de Lean-kartrekker binnen de organisatie en gaat bovendien de training voor Lean Practitioner volgen. HZW blijft vraagbaak en begeleidt het proces.

ZOOM-link

Ga op de desbetreffende dag/tijdstip naar de digitale vergaderzaal. Er wordt gewerkt met ZOOM. Mocht je dit nog niet geïnstalleerd hebben dan geeft het systeem dat aan.

Vragen? Meer weten?

Ageeth Nolet

Projectcoördinator Positieve Gezondheid 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl