Themabijeenkomst huisartsen

Deze bijeenkomst is alleen voor aangesloten huisartsen.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

HZW: heden en toekomst van de regionale huisartsorganisatie

Na veel online vergaderen zijn we blij dat we elkaar weer persoonlijk kunnen spreken en kunnen vertellen waar de organisatie op dit moment staat. We kunnen beter aansluiten bij wensen van leden als er korte lijnen zijn tussen leden, bestuur en kantoor.  

Huisartsenzorg wordt niet alleen geleverd door praktijkhouders maar ook door HIDHA’s en waarnemers. Mede ten gevolge van een verandering in de organisatie van de LHV is het zinvol na te denken hoe HZW voor alle in de regio werkzame huisartsen iets zou kunnen betekenen.

Op de laatste ALV waren er vragen over de financiering van regionale huisartsorganisaties als HZW waar we een toelichting op geven. 

Na een korte pauze waarbij het mogelijk is de het kantoor te bekijken willen we aan de hand van enkele stellingen en voorbeelden uit andere regio’s peilen voor welke ontwikkelingsrichting van de HZW steun zou kunnen zijn. 

We hopen zoveel mogelijk van jullie te ontmoeten!

Let op

Deze bijeenkomst is alleen voor aangesloten huisartsen.

Meer weten?

Marieke Kat

Directiesecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl