Ouderen in the lead

Huisartsen Liesbeth Vos en Frank Broekema hebben een mooi programma gemaakt voor het symposium ouderenzorg. Georganiseerd i.s.m. DOK-h

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Programma

Ziekte van Parkinson is in patiënten aantallen de snelst groeiende neurodegeneratieve aandoening die we kennen. Dat betekent dat er de komende jaren in uw huisartsenpraktijk ook steeds meer patiënten met deze aandoening onder behandeling zullen zijn.

We weten dat patiënten met de ziekte van Parkinson naast problemen met bewegen ook veel andere symptomen kunnen hebben, zoals geheugenstoornissen, verwardheid, hallucinaties, visusstoornissen, mictiestoornissen, slikstoornissen, obstipatie, slaapstoornissen
en ga zo maar door.

In de plenaire lezing zal Evelien Zoons, neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen, de meest voorkomende symptomen, de mogelijke medicamenteuze behandelingen en de ondersteuning vanuit Parkinsonnet met jullie bespreken.

Een mooi programma over ouderenzorg!

Programmaleiding

Liesbeth Vos en Frank Broekema, huisartsen en kaderartsen ouderenzorg.

Doelgroep

Huisartsen, Huisartsenposten, Praktijkondersteuners somatiek, Praktijkondersteuners GGZ, Specialisten ouderengeneeskunde.

Accreditatie

4 uur

Kosten

Abonnee koppel huisarts & POH: € 425,00
Abonnee: € 230,00
Niet abonnee: € 310,00
Niet-abonnee koppel huisarts & POH: € 525,00
Indien je kiest voor eenmalige afschrijving van het cursusgeld, ontvang je een korting van € 5,00

De inschrijvingen lopen via DOK-h.

Workshop – Versterven?!

De workshop “Versterven” door Roos Daan (huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde) en José Jansen (POH-IZ) zorgt er voor dat je naar huis gaat met het gevoel, dat je weet wat je moet en kunt doen wanneer een patiënt er voor kiest om te versterven. 

  • Hoe informeer je patiënt en naasten/zorg?
  • Hoe sta je erin als zorgverlener?
  • Ervaringen delen

Workshop – Mondzorg bij Kwetsbare ouderen

Natasja Drewes, Manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid en opleidingen bij MondzorgPlus gaat in op diverse vragen over Mondzorg bij Kwetsbare ouderen.

Tijdens deze workshop wordt o.a. ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat is goede mondhygiëne eigenlijk?
  • Waarom is een gezonde mond bij kwetsbare ouderen zo belangrijk?
  • Wat zijn de problemen die vaak voorkomen in de mond?
  • Wat kunnen (huis)artsen zelf doen om hieraan bij te dragen?

Workshop – De specialist ouderengeneeskunde (& zijn team en netwerk)

Specialist ouderengeneeskunde, Timo Broers, vertelt hoe hij en zijn team bijdragen aan de zorg met iemand met Parkinson.

In deze sessie laten we je kennis maken met hoe we de geneeskundige zorg en behandeling die we in het verpleeghuis bieden ook in de eerste lijn in kunnen zetten.

Kenmerkend aan deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is het multidisciplinaire karakter waarin er vanuit een behandelplan door meerdere professionals gewerkt kan worden

Workshop – Slikproblemen bij ouderen

De vierde workshop gaat over slikstoornissen bij Parkinson en andere aandoeningen en wat de logopediste kan doen door logopedistes Fleur van Heijningen en Renée van Meenen, van het Dijklander Ziekenhuis.

In deze workshop krijg je informatie over de oorzaken van slikproblemen, de mogelijkheden van onderzoek en behandeling, de nieuwste mondiale manier om consistenties te classificeren (IDDSI; International Dysphagia Diet Standardisation Initiative).

Na het volgen van deze workshop is jouw kennis m.b.t. dysfagie in de breedste zin van het woord up to date.

Catering

Tijdens de koffiepauze en borrel worden uit de foodtruck van Astrid van der Meer, oud-deelneemster Masterchef, hapjes uit ‘Grootmoederstijd’ geserveerd.

12.15-13.00 uur
Ontvangst en inschrijving met broodjesbuffet

13.00-13.05 uur
Plenaire inleiding

13.05 – 14.30 uur
Plenair Programma
Ziekte van Parkinson-zoveel meer dan een bewegingsstoornis
Door Evelien Zoons, neuroloog met specialisatie in bewegingsstoornissen

14.30-15.15 uur
Koffie/thee pauze (met foodtruck buiten)

15.30-16.30 uur
Workshopronde 1 – deelnemers kunnen kiezen uit 2 workshops
1. Versterven
Door Roos Daan, huisarts en kaderarts Ouderengeneeskunde & José Jansen, POH-IZ
2. Slikproblemen bij ouderen
Door Renée van Meenen & Fleur van Heijningen, logopedistes Dijklander Ziekenhuis

16.40-17.40 uur
Workshopronde 2 – deelnemers kunnen kiezen uit 2 workshops
3. Mondzorg bij Kwetsbare ouderen
Door Natasja Drewes, Manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid en opleidingen bij MondzorgPlus
4. De specialist ouderengeneeskunde (& zijn team en netwerk)
Door Tim Broers, Specialist ouderengeneeskunde/ kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde

17.40-18.10 uur
Borrel en hapje vanuit foodtruck buiten