Opleiding kaderhuisarts Astma en COPD

Op dit moment is er maar één kaderhuisarts COPD/Astma in de regio Zaanstreek Waterland. Wij willen dit aantal graag uitbreiden.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Op dit moment is er maar één kaderhuisarts Astma en COPD in de regio Zaanstreek Waterland. Wij willen dit aantal graag uitbreiden.

Achtergrond

De zorg voor astma en COPD-patiënten is voortdurend in ontwikkeling. COVID-19 zorgt voor een ‘nieuwe’ groep longpatiënten, terwijl de huidige groep extra zorg nodig heeft. In 2021 zijn er nieuwe updates van de NHG-Standaarden Astma en COPD verschenen. Het bijhouden en implementeren van alle nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn.

Waarom kaderhuisarts worden?

“De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg. Kaderhuisartsen zijn door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen”.

Duur

De opleiding duurt 2 jaar. De exacte startdatum en tijden van de bijeenkomsten worden later bekend gemaakt. De opleiding bevat circa 20 onderwijsdagen. Deze vinden één keer per maand plaats op woensdag.

Studiebelasting

De gemiddelde studiebelasting is één dag per week.

Accreditatie

De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per afgerond studiejaar.

Locatie

De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Soeterbeeck.

Kosten

Er is een vergoeding vanuit HZW, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie en vragen over de voorwaarden ?

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl