Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseert weer een regionale casuïstiekbespreking: Zorgen voor de Zorger

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseert weer een regionale casuïstiekbespreking.

Doel:  onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Zaanstreek-Waterland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie: is aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Zelf een casus inbrengen? Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden. Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar ZONH: PalliatieveZorg@zonh.nl. Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.

Vragen? U kunt contact opnemen met het secretariaat via 072-5414600 of PalliatieveZorg@zonh.nl