Netwerkbijeenkomst Ouderenzorg

Een bijeenkomst met als doel het vormen van een netwerk van alle medewerkers die ouderenzorg in zijn pakket heeft binnen de regio Zaanstreek en Waterland.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Delen van kennis & ervaring

POH(-O)’s, doktersassistenten zijn veelal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen rondom het ouderenzorgmodule die bij HZW wordt afgenomen.

Daarbij zijn er ongetwijfeld taken en activiteiten die worden ondernomen, waar niet altijd alle kennis voor aanwezig is, of waarbij er weleens dillema’s bestaan.

We willen graag faciliteren bij het opzetten van een netwerk waarin kennis en ervaring op het gebied van ouderenzorg gedeeld kan worden.

Programma

In ieder geval staat op het programma; Wat houdt de ouderzorgmodule in en hoe kan je dat implementeren in je praktijk en hoeveel uur staat daar nu voor, etc.

Kosten

Gratis voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

Meer weten?

Mieke Bakker

Coördinator ouderenzorg 06-21656824 m.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Waar zou een netwerk aan kunnen bijdragen?

Delen van kennis en ervaring

In elke praktijk zullen vergelijkbare situaties zijn. Het kan plezierig zijn om dat met elkaar te bespreken en van elkaar te horen en/of leren hoe een ander dat aanpakt of oplost.

Gezamenlijk uitzoeken van nieuwe ontwikkelingen

Er zijn vele ontwikkelingen, op verschillende vlakken (denk alleen maar aan de AVG, of de implementatie van online inzage van dossiers). In onderling overleg kunnen deze ontwikkelingen voorbesproken of voorbereid worden zodat (een deel) van het wiel maar 1x uitgevonden hoeft te worden.

Gezamenlijke intervisie, trainingen, sprekersbijeenkomsten

Een netwerk biedt ook de mogelijkheid om samen trainingen te organiseren en volgen, sprekers uit te nodigen en intervisiebijeenkomsten te hebben.

Organisatie

Deze bijeenkomst oganiseren Mieke Bakker en Mariëlle de Porto samen met Sonja Mannaart (Verpleegkundig Specialist AGZ/ Huisartsenpraktijk Boddeus, Cornelissen En Van Stekelenburg).

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit;

Om 17.30 uur word je verwacht op Mercuriusweg 5 te Wormer (nieuwe locatie van HZW)

Om 17.45 uur zal een buffet zijn met soep en warme hapjes.

Om 18.15 uur zal Mieke Bakker de bijenkomst openen

Om 18.30 uur zal Mariëlle de Porto wat er nu onder ouderenzorg module wordt verstaan en waarbij HZW jullie zal ondersteunen

Om 19.15 uur zal Sonja Mannaart je meenemen hoe zij het heeft opgepakt en hoe het in de praktijk er uit kan zien, eindigend wat wijkgericht werken is, waarbij gelijk de wijkcoördinatoren van HZW zich zullen voorstellen.

Om 19.30 Sluit Mieke Bakker de avond af, met de vraag naar jullie hoe dit netwerkbijeenkomst in de toekomst er uit moet zien, wat willen jullie ontvangen. En zijn er mensen die het leuk vinden om samen met ons deze avonden te organiseren, die dan het kernteam vormen.

Daarna zal er een netwerkborrel zijn om elkaar wat beter te leren kennen tot 20.30 uur.