Mentale gezondheidscentra en het verkennend gesprek

Graag brengen wij je tijdens deze workshop op de hoogte van de eerste resultaten van de pilot, nemen je mee in de plannen voor de komende tijd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.  

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Inhoud

In het najaar van 2022 werd het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. In de samenvatting van het Integraal Zorgakkoord staat de volgende notitie: Goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Dat vinden we in Nederland belangrijk.

Een van de belangrijke punten in de werkagenda van het IZA is het opzetten van Mentale Gezondheidscentra en het houden van een verkennend gesprek als methodiek om cliënten beter te kunnen leiden naar passende zorg. 

Samen met o.a. de gemeente, de Parnassiagroep en Clup Welzijn zit HZW rond de tafel om dit initiatief verder vorm te geven. In Purmerend zijn we vanaf september 2023 gestart in twee huisartspraktijken om het hieruit voortkomende projectplan in praktijk te brengen. Inmiddels is de pilot uitgebreid met nog een aantal huisartsenpraktijken.

Mensen met mentale vragen en, vermoedelijk, problemen op meerdere gebieden ontvangen hierdoor hopelijk eerder de best passende zorg en ondersteuning op de juiste plaats.

Graag brengen wij u tijdens deze informatieavond op de hoogte van de eerste resultaten van de pilot, nemen u mee in de plannen voor de komende tijd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.  

In de loop van 2024 willen we dat elke huisartsenpraktijk in Purmerend de mogelijkheid heeft om door te verwijzen voor een verkennend gesprek en te profiteren van een mentaal gezondheidsnetwerk. Naar verwachting zal de pilot ook in de loop van 2024 voor de huisartsen in de Zaanstreek van start gaan.

Programma

16.00 uur: inloop

16.30 tot 17.30 uur: Start workshop/ vraag en antwoord

17.30- 18.00 uur: Netwerkborrel/ walk and talk

Aanmelden

Locatie: Wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend

Gratis voor zorgverleners uit de regio Zaanstreek en Waterland.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Check altijd je spambox. Geen bevestiging betekent dat de inschrijving niet gelukt is. Probeer het opnieuw of neem contact op met de scholingscoördinator HZW

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen en POH-GGZ.

Vragen?

Jaap Meijer

Coördinator Mentaal Gezondheidscentrum 075 20 10 221 j.meijjer@hzwhuisartsenzorg.nl