Webinar: Geldzorgen in de spreekkamer

Samen met het Sociaal Wijkteam Zaanstad organiseren we een webinar over de SWT diensten en de regelingen in de gemeente Zaanstad.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Gespecificeerd op de regelingen in de gemeente Zaanstad

Geldzorgen en klachten

Met de huidige inflatie zal een groeiende groep patiënten met geldzorgen te maken hebben. Degenen die het eerder nog net redden kunnen nu met schulden te maken krijgen. Het onderwerp is actueel en treft veel patiënten. Geldzorgen kunnen een bron van stres vormen met fysieke klachten tot gevolg. Door tijdig te signaleren in de spreekkamer en te verwijzen bij geldzorgen, kunnen patiënten optimaal gebruik maken van bestaande regelingen, wat kan bijdragen aan het voorkomen van ernstige schulden.

In samenwerking met het Sociaal Wijkteam Zaanstad (SWT) organiseert HZW een webinar over de diensten van het SWT ten behoeve van de inwoners van de gemeente met betrekking tot geldzorgen en schulden.

  • Voor welke ondersteuning kan er vanuit de huisartsenpraktijk worden verwezen naar het SWT in Zaanstad?
  • Hoe kan er worden verwezen naar het SWT als een patiënt geldzorgen of schulden heeft?
Sprekers v.l.n.r. Samira Kerkri, Amber Thille en Monica de Graaf

“Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat een bewoner hulp vraagt bij zijn financiën.”

Samira Kerkri

Programma

Sprekers Samira Kerkri, Amber Thille en Monica de Graaf hebben expertise op het gebied van Sociaal Juridische vraagstukken en hebben kennis van de regelingen die de gemeente Zaanstad te bieden heeft.

Zij geven tijdens de webinar uitleg over hun werkwijze en de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mensen met geldzorgen en/of schulden. Alle gemeentes hebben regelingen op het gebied van bestaanszekerheid, maar per gemeente zijn er verschillen. Met behulp van praktijkvoorbeelden lichten Amber, Monica en Samira de werkwijze van de SWT’s toe.

Opname

De webinar wordt opgenomen, zodat belangstellenden deze terug kunnen kijken.

Deelnemers die niet in beeld willen kunnen deelnemen en hun camera uitzetten.

Voor wie?

Huisartsen en POH, maar daarnaast zijn andere zorgverleners in de gemeente Zaanstad ook welkom.

Vragen?

Annelies Besseling

Wijkcoördinator Zaandam 06-53242078 a.besseling@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl