Frisse vaten in de lucht

DEZE SCHOLING ZIT VOL.
Voor plaatsing op de wachtlijst kunt u mailen naar scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

In deze praktisch en interactieve opgezette scholing Frisse vaten in de lucht wordt de NHG standaard CVRM besproken, stapsgewijs doorlopen, toegelicht en worden vragen beantwoord.

De theorie van de NHG standaard wordt praktisch vertaald naar de dagelijkse praktijkvoering.

De scholing en de hierbij gestelde doelen zijn opgezet vanuit de beleving van de patiënt.

  • Geprotocolleerd medisch werken, o.a. conform het stappenplan van medicamenteuze behandeling.
  • Constructieve samenwerking in de huisartsenpraktijk en de samenwerking tussen de 1e -en de 2e lijn te optimaliseren is het uitganspunt. Bij iedere stap wordt stil gestaan wat dit in de praktijk voor de patiënt betekent en hoe hiermee om te gaan.
  • Van theorie naar praktijk naar onderlinge samenwerking en afstemming.

Om knelpunten naar de patiënt en in de organisatie van de huisartsenpraktijk te voorkomen.

Docenten

  • Nelleke Telgt (cardioloog Dijklander Ziekenhuis)
  • Adri Schaap (Praktijkverpleegkundige)

Accreditatie

Met 2 punten voor Praktijkondersteuners, huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten.

Kosten

Gratis voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

Organisatie

Deze scholing organiseren wij in samenwerking met Amgen.

Jolien Verschragen

Scholingscoördinator 075-2010221 scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl

17.30 – 18.00 uur Inloop en ontvangst met broodjesbuffet
18.00 – 19.15 uur Deel 1
19.15 – 19.30 uur Pauze
19.30 – 20.30 uur Deel 2