Digitale Cursus Gesprekstechnieken bij beeldbellen

Accreditatie: 2 punten

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Inhoud

Vorig jaar zijn we gestart met beeldbellen in het kader van Meer Tijd voor de Patiënt. Voor verdere verdieping hiervan bieden we in januari en februari 2024 de online cursus “Gesprekstechnieken bij beeldbellen” aan, gegeven door het LHV. Deze digitale nascholing (Zoom) biedt je de mogelijkheid om met de trainer en patiënt-acteur in een kleine groep geïnteresseerden te experimenteren met casuïstiek uit de eigen praktijk. We staan stil bij de succeservaringen, voordelen en randvoorwaarden van het beeldbellen. En gaan vervolgens uitgebreid en op praktische manier in op de vragen en zorgen die er binnen de groep spelen.

Door in de training te oefenen met een patiënt-acteur raak je vertrouwd(er) in het beeldbellen, ervaar je met welke gesprekstechnieken de kwaliteit van het contact vergelijkbaar is met die in de spreekkamer en kom je erachter voor welke doelgroep en op welke wijze het beeldbellen voor jouw praktijk van toegevoegde waarde is.

Programma

Het programma duurt 1,45 uur en biedt plaats aan max. 7 personen per groep.

 • Kennismaking en overzicht casussen
 • Aandacht voor de randvoorwaarden
 • Behandelen van casussen waarbij te denken valt aan:
  • Het leggen van prettig digitaal contact en creëren van een vertrouwde setting met de patiënt.
  • Het komen tot een goede anamnese
  • Het omgaan met een emotionele patiënt en reageren op zorgen
  • Een patiënt benaderen bij een vermoeden van zorg mijden
  • Het oplossen van situaties die gaandeweg ontstaan
 • Samenvatting en evaluatie

Leerdoelen

 • Je kent de randvoorwaarden voor een succesvol beeldbelconsult met een patiënt.
 • Je raakt meer vertrouwd met het voeren van een beeldbelconsult en ziet hoe collega’s dit aanpakken.
 • Je kunt patiënten digitaal op het gemak stellen en zorgen voor een prettig contact.
 • Je kunt gesprekstechnieken toe passen die helpen om je consult prettig, effectief en efficiënt te maken. Dit is afhankelijk van de ingebrachte casuïstiek.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de nascholing ontvangen wij graag een casus van jou waaruit jouw leerwens blijkt. Ook sturen wij je een voorbereidend document(je) voor een interactieve sessie in Zoom, omdat dit niet voor iedereen een veel gebruikt platform is en we zo goed mogelijk gebruik willen maken van de tijd in de sessie.

Accreditatie

2 punten

Geen plek meer?

Wanner er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn zullen er meer data beschikbaar komen.

Jolien Verschragen

Scholingscoördinator 075-2010221 scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl