Casuïstiekbespreking spirometrie astma en COPD

Deze nascholing staat in het teken van het, samen met collega’s, bespreken van anonieme casussen uit de praktijk.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Deze nascholing staat in het teken van het, samen met collega’s, bespreken van anonieme casussen uit de praktijk.

Hoe worden uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering beoordeeld volgens de relevante NHG-Standaarden, LTA- en GOLD-richtlijnen?

Uiteraard zullen we stilstaan bij de meest recente CAHAG-richtlijnen rondom het afnemen van spirometrie in de huisartspraktijk tijdens de COVID-pandemie en de waarde van het meten van ziektelast bij COPD.

Om eigen casuïstiek in te kunnen leveren, ontvang je na aanmelding een format wat je hiervoor kunt gebruiken.

Organisatie

Deze scholing organiseren wij in samenwerking met MedClass het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim.

Jolien Verschragen

Scholingscoördinator 075-2010221 scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl

Docent

Johan Rodenburg, Health Care Consultant Respiratoir bij MedClass (het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim).

Accreditatie

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Kosten

Gratis voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

17.30 – 18.00 uur Ontvangst
18.00 – 19.00 uur Casuïstiekbespreking deel 1
19.00 – 19.15 uur  Pauze
19.15 – 20.15 uur Casuïstiekbespreking deel 2
20.15 – ca. 20.30 uur Tijd voor vragen en evaluatie