Bijeenkomst Waarnemers regio Zaanstreek Waterland

Deze bijeenkomst is voor waarnemers die regelmatig in praktijken of de Huisartsenposten binnen Zaanstreek Waterland diensten doen, dan wel waarnemers die voornemens zijn dit te gaan doen in de komende periode.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

De HZW wil graag de waarnemers die regelmatig werken in de regio Zaanstreek Waterland uitnodigen voor een bijeenkomst om samen in gesprek te komen over hoe de betrokkenheid en invloed van waarnemers op werkplezier en kwaliteit meer vorm zou kunnen krijgen binnen onze regio.

De praktijkhouders hebben aangegeven graag te willen onderzoeken hoe waarnemers en praktijkhouders kunnen samenwerken om het mooie huisartsenvak te behouden voor de toekomst.

Graag gaat de HZW met de waarnemers in gesprek over de wensen en behoeftes van waarnemers om te onderzoeken waar de HZW ook de waarnemers beter zouden kunnen faciliteren of een plek kunnen geven in meedenken op zorginhoudelijke of organisatorische onderwerpen. Samen hebben we een belangrijke rol om de huisartsenzorg goed te blijven organiseren. We zijn voornemens om dit soort brainstorm bijeenkomsten een aantal keer te organiseren om zo naar een goede gezamenlijke constructie toe te werken.

Opzet agenda

Onderstaand tref je de agenda met onderwerpen die we zouden willen bespreken. Uiteraard horen we het graag als er nog een onderwerp gemist wordt.

  • Opening
  • Presentatie Rol en structuur HZW in de regio
  • Inventarisatie wensen en behoeftes
  • Organisatie dag waarneming (matching)
  • Diensten op de Huisartsenposten (waar en hoe in te plannen, inspraak)
  • Voordelen van een regionale vaste waarneempoule?
  • Interesse in praktijk starten of overname?
  • Deelname commissies HZW
  • Scholing: Zorginhoudelijk, Burn-out en coaching, Intercollegiale toetsing, AED
  • Ampullen service

Doelgroep

Deze bijeenkomst is voor waarnemers die regelmatig in praktijken of de Huisartsenposten binnen Zaanstreek Waterland diensten doen, dan wel waarnemers die voornemens zijn dit te gaan doen in de komende periode.

Aanmelden

Graag aanmelden via Marieke Kat m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl.

We horen het ook graag als je de eerste bijeenkomst verhinderd bent, maar wel graag in gesprek wilt.

Vragen?

Marieke Kat

Directiesecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl