Bijeenkomst verbreding Preventieakkoord Zaanstad

Deze bijeenkomst is onderdeel van het Preventieakkoord Zaanstad.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Zaanstad heeft de ambitie dat Zaankanters zich in 2040 positief gezond(er) voelen in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Om dit kracht bij te zetten, is vorig jaar het Preventieakkoord Zaanstad opgesteld. Hierin staan verschillende ambities en doelstellingen beschreven die eraan bij moeten dragen dat in 2040 gezonde leefstijl de norm is.

De periode tot 2040 is lang. Daarom is ervoor gekozen om deze op te delen in verschillende periodes waarbij per periode één thema centraal staat. Voor de komende jaren is dat Gezonde keuze. Het gaat hierbij om alle Zaankanters t/m 21 jaar waarbij het de ambitie is het maken van gezonde keuzes in 2040 voor deze groep de norm is.

Je bent van harte uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst mee te denken over diverse initiatieven die de komende jaren bij moeten dragen aan deze ambitie. Concreet gaat het om initiatieven op het gebied van Gezonde voeding, Tegengaan middelengebruik en verslaving, en Stimuleren mentale gezondheid. Naast meedenken over bestaande initiatieven die al vanuit het Preventieakkoord Zaanstad in gang zijn gezet, horen we tijdens de bijeenkomst ook graag van je welke kansen je ziet om de Zaanse jeugd gezonder te maken en te houden.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 oktober a.s. bij Pennemes (Bloemgracht 95, Zaanstad).

Vanaf 19:15 uur ben je van harte welkom voor koffie/thee.

Om 19:30 uur beginnen we met een inleiding van wethouder Natasja Groothuismink en een toelichting op een aantal bestaande initiatieven. Het grootste deel van de avond is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van Gezonde voeding, Tegengaan middelengebruik en verslaving, en Stimuleren mentale gezondheid.

Rond 21:30 uur sluiten we de bijeenkomst af waarna er gelegenheid is om onder het genot van een drankje verder te praten.

Doelgroep

Een bijeenkomst samen met inwoners, ondernemers, verenigingsleven, welzijn, zorg, onderwijs en andere partners van het Zaans Preventieakkoord.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar zaanstadgezond@zaanstad.nl

Vragen?

Neem voor vragen over de bijeenkomst of het Preventieakkoord contact op met de Gemeente Zaanstad: zaanstadgezond@zaanstad.nl.

HZW is een van de ondertekenaars van het akkoord. Deze bijeenkomst wordt niet door HZW georganiseerd.