ALV 28 november

Meer informatie volgt nog

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

De ALV is niet openbaar toegankelijk.

Meer informatie volgt nog.

Agenda en stukken

De agenda en stukken worden vooraf door Marieke Kat, directiesecretaresse verstuurd.

Rondvraag

Onderwerpen voor de rondvraag graag vooraf per e-mail inbrengen tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de vergadering.

Meer weten? Vragen?

Marieke Kat

Directiesecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl