Menu Sluiten

ICT Commissie – even voorstellen Miriam Smit

Interview met Miriam Smit, huisarts en voorzitter van de ICT Commissie.

Wat is jouw rol in de ICT Commissie?

“Ik ben de voorzitter. Dat betekent dat ik vooral zorg voor de structuur tijdens een vergadering. Ik heb zelf niet veel ICT-kennis, maar dat maakt juist voor deze rol niks uit.”

“We komen als Commissie ongeveer viermaal per jaar bij elkaar. De laatste vergaderingen waren via ZOOM. Digitaal vergaderen is wel sneller dan met elkaar in één ruimte.” 

Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan met de ICT Commissie?

“Dat is eigenlijk best wel veel. We waren als Commissie nauw betrokken bij het hele project om over te stappen van CallManager naar Topicus HAP op de Huisartsenposten. Daarnaast zijn de Commissie-leden ‘early adopters’ (omarmen snel nieuwe technologie) voor wat betreft OPEN. We bespreken samen met de projectleider bijvoorbeeld welke PGO’s* er zijn en welke er aangeraden kunnen worden aan huisartsen in Zaanstreek Waterland. De patiënt zal aan de huisarts vragen welke PGO hij moet gebruiken. Er is maar een heel klein groepje patiënten die dit zelf gaat kiezen.”

“Commissie-lid Ton Geerlings heeft er voor gezorgd dat er nu een Edifact-bericht vanuit de ambulance wordt verstuurd naar onze HIS-sen als de patiënt wel wordt behandeld, maar niet wordt meegenomen.”

“Medio 2019 was de functionaliteit van Promedico tijdelijk zeer slecht. De Commissie heeft zich ingezet voor een schadevergoeding door Promedico. Dit is nu afgehandeld.”

Wat gaan jullie de komende tijd doen als ICT Commissie?

“In september gaan we aan de slag met het regionaal ICT visieplan. Hierbij gaan we verder dan alleen Zaanstreek Waterland, want we gaan ook nauw samenwerken met organisaties in West-Friesland. Het voorbereidende werk wordt o.a. door Bas Bomer (projectleider HZW SEZ) gedaan.”

Wat zie je zelf op ICT/digitaal gebied de komende tijd veranderen?

“Videobellen in de zorg is in opkomst. Tijdens de corona lockdowns hebben meer huisartsenpraktijken dit gebruikt. Het is nog wel wat uitvogelen voor wie dit goed werkt. Voor sommige patiënten in de ketenzorg kan een video consult een toegevoegde waarde zijn. Of je zou het kunnen in zetten om bijvoorbeeld om snel te kunnen beoordelen hoe ziek een kind is.”

“Het aantal E-consults stijgen. Vragen zoals: ‘Is AstraZeneca voor mij veilig?’ of ‘Wat betekenen de lab-uitslagen voor mij?’. Korte vragen die snel af te tikken zijn. Ook de vlekje plekje vragen.” Miriam lacht en voegt er direct aan toe: “Maar niet iedereen kan een goede foto maken. Soms is het dan toch handiger om dan een gewoon consult in te plannen.”    

ICT Commissie

ICT commissie: v.l.n.r.: Marianne Poulen, Floris Lind, Roland van Ardenne, Bas Bomer (projectleider OPEN), Ton Geerlings, Miriam Smit en Tony van Wieringen was digitaal aanwezig op het scherm.

Meer informatie? Vragen?
Neem contact op met Anneke Passant (info@zorggroepsez.nl of 0299 41 61 59). Zij vertegenwoordigt HZW SEZ in de ICT Commissie en is de linking pin. 

* Persoonlijke gezondheidsomgeving: een digitaal platform waarbij de patiënt zelf zijn medische informatie kan inzien én kan aanvullen.