Menu Sluiten

Topicus HAP / VIP Live SPOED EPD update

We naderen de startdatum 12 april!

Inmiddels is bekend geworden dat Topicus HAP voortaan VIP Live Spoed EPD gaat heten.

De trainingen voor de triagisten, KLV-ers en medisch secretaresses zijn begonnen. De collega’s die getraind zijn, melden dat ze het een voor zichzelf sprekend systeem vinden.

Er is de eerste week extra ondersteuning aanwezig op beide posten van onze key users. Deze key users zijn triagisten, KLV-er of medisch secretaresse en zijn extra opgeleid in het werken met THAP. Zij verzorgen ook de scholing aan alle triagisten, KLV-ers en medisch secretaresses. Gedurende de hele week van 12 april zullen er tijdens de dag- en avonduren key users aanwezig zijn voor ondersteuning.
Op iedere werkplek zal een hand-out liggen. Op het bureaublad van uw computer zullen dan ook de links naar de instructiefilmpjes staan en verdere informatie.  

Alle praktijkhouders ontvangen op 13 april een test-waarneembericht. Indien u deze niet ontvangt, kunt u dit melden bij Andrea Brink, andrea@huisartsenposten.nl

Wat verandert er voor u als huisarts?

 • Werklijst i.p.v. agenda
 • De regiearts is verantwoordelijk voor de volgorde van planning van de visites.
 • Visites worden in de visiteauto door de visitearts doorgezet naar de TomTom. Ze worden dus niet meer ingeschoten door de triagisten.
 • U kunt vanuit uw eigen HIS via de knop Zorgportaal zelf een overdracht bij een patiënt invoeren.
 • Indien een contact is afgehandeld, kan het niet meer opnieuw geopend worden om er iets aan toe te voegen. Mocht dit nodig zijn, dient er een nieuw contact aangemaakt worden.

Visites

In het filmpje over het werken in de visiteauto ziet u hoe u voortaan in de auto de visite aangeboden krijgt en kunt verwerken.

 • De triagist plant de visite in
 • De regiearts houdt zicht op de werklijst visites en controleert de volgorde van de te rijden visites
 • De visitearts klikt, in de auto, in de werklijst op het “kalender” icoontje om de coördinaten van de visite door te zetten naar de TomTom
 • De chauffeur bevestigt op de TomTom de te rijden visite
 • In de werklijst is nu een “pijltje” zichtbaar
 • Zodra de chauffeur gaat rijden verandert dit naar “plaatje van een auto”
 • De TomTom ziet automatisch of de auto ter plaatse is op de visite
 • Zodra de visite klaar is, bevestigt de chauffeur dit op de TomTom. De volgende visite kan nu doorgezet worden naar de TomTom

Instructiefilmpjes van Topicus op Youtube

E-learning

Voor de huisartsen is er de mogelijkheid om een e-learning te volgen over hoe THAP werkt. Mocht u hier interesse voor hebben, dan kunt u dit aangeven bij Linda Schagen, lindaschagen@huisartsenposten.nl.

Regiearts

In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe de regiearts de volgorde van de visites in de gaten kunnen houden en zo nodig aanpassen. De Huisartsenpost in Groningen werkt met een dispatcher.

De Triagist plant de visite in, de regiearts kijkt of hij/zij het eens is met de volgorde van de visites en past zo nodig aan. Daarna kan de visitearts op de mobiele versie van THAP de coördinaten van de visite doorzetten naar de TomTom.

Chauffeurs

De chauffeurs krijgen ter voorbereiding ook het filmpje “werken in de visiteauto”. De chauffeurs weten hoe de visite doorgezet moet worden naar de TomTom.

Overdrachten voor een patiënt aan de HAP

Vanaf 13 april kunt u via het artsenportaal naar de “mijn patient” module, daar kunt u een overdracht over een patiënt aan de HAP invoeren, wijzigen of aangeven als de overdracht niet meer van toepassing is.

Knop zorgportaal in uw HIS

Als u niet zeker weet of u al over een Single Sign On beschikt, dan kan u de beslisboom doorlopen via dit document.

Vanaf 13 april (niet eerder) kunt u aan Andrea Brink, andrea@huisartsenposten.nl, als u deze knop niet heeft. Topicus neemt dan contact met u op om dit met u door te nemen (en evt. aan te melden bij het betreffende HIS voor een Single Sign On) .​

Hieronder ziet u waar u in uw HIS vanuit de patiëntkaart door kunt lussen naar het Topicus zorgportaal. 

Promedico ASP

Omnihis

Microhis

Meer informatie? Vragen?

Neem contact op met Andrea Brink (andrea@huisartsenposten.nl of 075 6533010).